संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्|तृतीय खण्डः|
अध्यायः ११९

खण्डः ३ - अध्यायः ११९

विष्णुधर्मोत्तर पुराण एक उपपुराण आहे.
अधिक माहितीसाठी प्रस्तावना पहा.


वज्र उवाच॥
कस्मिन्कर्मणि संप्राप्ते कां कां संपूजयेत्तनुम्॥
कार्यसिद्धिमभिप्रेप्सुस्तन्मे वद महामुने ॥१॥
मार्कण्डेय उवाच॥
समुद्रपोतयात्रायां मत्स्यं संपूजयेद्विभुम्॥
वराहं वा महाभाग नद्युत्तारे तथैव च ॥२॥
संपूजयेदश्वशिरो विद्यारम्भे तु मानवः॥
त्रिविक्रमं तथा देवं यात्राकाले तु पूजयेत् ॥३॥
विवाहकाले संप्राप्ते प्रद्युम्नं पूजयेन्नृप॥
संस्कारेषु च सर्वेषु दत्तात्रेयं च पूजयेत् ॥४॥
काव्यारम्भे तु कर्तव्यं वाल्मीकिं व्यासमेव च॥
अभिषेके तथा राजा मृत्युं वैन्यं च पूजयेत ॥५॥
अवश्यं व्यवहारे च संग्रामे द्यूत एव वा॥
वराहं पूजयेद्देवं प्रारम्भे कृषिकर्मणि ॥६॥
अथ वापि महाराज देवं सङ्कर्षणं विभुम्॥
नृसिंहं पूजयेदेव कर्मण्यरिविनाशने ॥७॥
प्रतिज्ञापारणे रामं भार्गवं वाथ राघवम॥
औषधस्य समारम्भे कूर्मं स्त्रीरूपमेव वा ॥८॥
तीर्थयात्रासमारम्भे हंसं संपूजयेद्विभुम्॥
वाणिज्यस्य समारम्भे तथैव गरुडध्वजम् ॥९॥
शिल्प कर्मसमारम्भे विश्वरूपं समर्चयेत्॥
तपसश्च समारम्भे नरनारायणावुभौ ॥१०॥
गृहप्रवेशे च तथा देवं भोगिशयं विभुम्॥
धर्मं संपूजयेद्देवं धर्मकार्यप्रवर्तने ॥११॥
वराहं पूजयेच्छ्राद्धे दानवान्यज्ञकर्मणि॥
व्यालकुञ्जरदुर्गेषु रिपुचोरभयेषु च ॥१२॥
पूजयेन्नरसिंहं तु सर्वबाधा विनाशनम्॥
यथेष्टरूपं धर्मज्ञ सर्वकार्येषु चार्चयेत् ॥१३॥
येनयेनेह कामेन यांयां संपूजयेत्तनुम॥
सासा तस्य ध्रुवं दद्यात्तंतं काममसंशयम् ॥१४॥
संपूजितो देववरस्सकामैर्यथेप्सितं वज्र ददाति कामम्॥
सर्वास्वथार्चासु यथेष्टसंस्थास्त्वकामकामैर्विदधाति मोक्षम् ॥१५॥
इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे तृतीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे कार्यारम्भप्रादुर्भावपूजनं नामैकोनविंशशततमोऽध्यायः ॥११९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 24, 2023

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP