TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

p puran

  |  
 • पुराणों में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका
  पुराणों में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट विभिन्न वंशावलियों का निर्देश इससे पहले ही किया जा चुका है । ..
 • Gajanan Vijay
  The original book Gajanan Vijay, pothi, was composed by Dasaganu (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - preface
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 1
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 2
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 3
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 4
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 5
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 6
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 7
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • Gajanan Vijay - Chapter 8
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 9
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 10
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 11
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 12
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 13
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil. !
 • gajanan vijay - Chapter 14
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 15
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 16
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
 • gajanan vijay - Chapter 17
  The original pothi Gajanan Vijay was composed by Dasaganu Maharaj (1868 - 1962) at the request of Shri Ramchandra Patil.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कारलें

 • स्त्रीन . १ एक भाजी व तिचा वेल ; कारेती ; याचें फळ कडु व सुमारें वीतभर लांब असुन , अग्निदीपक , अत्युत्तम कफनाशकक आहे याच्या पांढरें व हिरवें अशा दोन जाती आहेत . - योर १ . ४२ . २ कांहीं लोक करडीच्या झाडासहि म्हणतात . ( सं . कारवेल्ल ) 
 • न. १ कारली वेलीचें फळ . २ कारल्याच्या आकाराचा सोन्याचा दागिना ( स्त्रियांच्या गळ्यांतील सुटा किंवा एखाद्या माळेच्या मधोमध असलेला ). ' भोवर्‍या कारलें भांगार ' - वेसीस्व ११ . ५ ३ अणकुचीदार खिळे मारलेलें लांकडी किंवा लोखंडी मुद्‌गर हें पुर्वी प्रत्येक किल्ल्यांतील बुरुजावर ठेवीत व शत्रु बुरुज किंवा तट चढून येऊं लागला तर त्याच्यावर फेंकीत ' तेथ षोडश महावाक्येंसी कारलीं । '... समविषमत्वें प्रति बुरुजीं ठेविलीं । ' - स्वानु १० . २ . ९ . ४ ( मल्लविद्या ) करेला ; मुद्‍गर ; हा निमुळता , लांब , कमरेपर्यंत उंचीचा व पांच शेरापासुन दीड मणा पर्यंत वजनाचा असतो . ५ मोहरमच्या सणांत कारल्याच्या फळाच्या आकाराची एक ताटी करून तिला कागद वगैरे चिकटवुन इकडे तिकडे नाचवितात ती . ६ चाबकाच्या दांडीच्या व वादीच्या मधील कारल्याच्या आकाराचें सुतळीचें किंवा चामड्याचें विणकाम . ७ ( मावळी ) दोन - तीन पायल्या भात मावणाए कणगुले . 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site