TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीकपिलदेवस्तुति:

श्रीकपिलदेवस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीकपिलदेवस्तुति: [ दोधकम् ]
पादपयोरुहभक्तजनाली - वाञ्छितदायक बैबुधवृक्ष ।
जन्ममृताकृतिसंसृतिभीति - ध्वंसकपादनते कपिलाव ॥१॥
षट्चरणामृतवाहभुजङ्ग - भ्रान्तिदनैजशिरोरुहभार ।
हापितसायसिसम्भवसर्वाहङ्कृतिहस्तरुचे कपिलाव ॥२॥
नम्रजनावलिकाङ्क्षितसर्व - श्राणनतत्परचित्तसरोज ।
स्वीयपटच्छविवारितवारि - स्प्रष्ट्टचयाभिमते कपिलाव ॥३॥
नैजपदाम्बुजयुग्मनताले - काम्यसमस्तवितारणसक्त ।
पाशनिषूदनमुख्यसुराली - नम्यपदाम्बुजने कपिलाव ॥४॥
पङ्कजयोनिजनुर्मनुपुत्री - कर्दमवर्ष्मजदिव्यशरीर ।
तत्त्वविचारनिषक्तमनोहृद्रम्य गुणाम्बुनिघे कपिलाव ॥५॥
अङ्घ्रियुगीशरणागतनम्र - व्रातकृतान्तजभीतिकृतान्त ।
कृच्छ्रगतान्यगदीननताली - रक्षिक्रुपाब्धिमते कपिलाव ॥६॥
निर्जरमोहविधायिघृताची - मुख्यतनूविमुखस्वमनोsब्ज ।
देवगुरूद्भवनारदमित्रा - पुत्रकृताङ्घ्रिनुते कपिलाव ॥७॥
हेममुखाखिलकाङ्क्षितजाल - श्राणिकटाक्षमनोहरदृष्ट्या ।
पूरितसर्वनतावलिचेतोsभीष्टतते कृपया कपिलाव ॥८॥
पारविहीनभवाम्बुधिपार - स्पर्शसमर्थविचित्रपदाब्ज ।
भृङ्गसमोरणभोजिपयोधून्मेचककेशतते कपिलाव ॥९॥
नम्रजनारचिताघकदम्ब - स्वाकृतिमात्तगजेन्द्रमृगेन्द ।
पन्नगभोजनवाहदपाद - प्रापक वाक्यतते कपिलाव ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:46.7700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उणें असे मनी खसे, नकटं असे नाकपर वसे

  • खाई त्यास खवखवे, या म्हणीप्रमाणें ज्याच्या ठिकाणी एखादा दोष असतो तो त्या दोषाला अनुलक्षून असलेली गोष्ट आपणांस लावून घेतो. पहिली म्हण वर्‍हाडी व दुसरी वायदेशी आहे. 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site