TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीविधिमाधवशङ्करस्तुति:

श्रीविधिमाधवशङ्करस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीविधिमाधवशङ्करस्तुति: [ द्रुतविलम्बितम् ]
अखिललोकपतीन् सुरपूजितान् करुणयार्द्रहृद: प्रणतेष्टदान् ।
वचनसूकमलागिरिजाधवान् हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥१॥
इभमुखाखिलदान् वशसत्कलान् नतमुदब्धिविधून् विरतिप्रियान् ।
कमलभूफणिशाय्युडुनायकान् ( रांघ्ररान् ) हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥२॥
अमरकोटिनतान् सकलर्द्धिभाग् - भवविमोचनमुख्यपदार्थदान् ।
तनुजनारदमन्मथषण्मुखान् ( विघ्नपान् ) हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥३॥
नतकृपाञ्चितहृत्तनुलावणी - प्रमुखरम्यगुणालिजनिक्षिती: ।
कमलजाम्बुजदृङिटिलेक्षणान् हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥४॥
अधरकान्तिपराजितबिम्बमान् सुरसतीविनुतान्नयपूगदान् ।
तुहिनकृद्वदनान् स्थिरसौख्यदान् हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥५॥
प्रणवजापिपरान् ( रतान् ) प्रणवाकृतीन् विरतिमत्सुलभान् जगदीश्वरान् ।
जितसुवर्णधनेन्दुतनुच्छवीन् हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥६॥
त्रिजगती ( भुवनी ) सृजितरक्षणसंहृति - स्वकृतिचालितकर्म [ लोक ] रथाङ्गकान् ।
प्रणतसर्वशुभस्पृशितत्परान् हृदि दधे द्रुहिणाच्युतशङ्करान् ॥७॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:56:08.6470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आनंद

  • पु. 
  • हर्ष ; सुख ; संतोष ; उल्हास ; समाधान ; उत्साह ; आल्हाद ; प्रमोद . पंचदशींत पुढील पांच प्रकारचे आनंद सांगितले आहेत - आत्मानंद ; ब्रह्मानंद ; विषयानंद ; विद्यानंद ; योगानंद . 
  • संन्यासी व गोसावी यांचा एक संप्रदाय . हा ( विठ्ठल ) भीमातीर दिगंबर । आदिपुरुषपरात्पर । आनंद सांप्रदाय थोर । तेथूनिया वाढिला - ह ३६ . १९७ . 
  • साठ संवत्सरांतील ४८ वें संवत्सर . - न . ब्रह्म . सएको ब्रह्मण आनंद : * त्तिरीय उपनिषद २ . ८ . ३ . ६ . [ सं . आ + नन्द = हर्ष पावणें . ] - दाची घडी - स्त्री . आनंदाचा - सुखाचा काळ . ( क्रि०येणें ; उगवणें ; उपस्थित होणें ; निघणें ; चालणें ). [ आनंद + घडी ] - दाचें युध्द - न . प्रेमकलह ; मित्रकलह . वैरभाव नसतां किंचित । हें आनंदाचें युध्दहो । [ सं . आनंद + युध्द ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

I need something, but I cant find it or is it not there?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site