TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीककुद्मिजनिभीमजास्तुति:

श्रीककुद्मिजनिभीमजास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीककुद्मिजनिभीमजास्तुति: [ पृथ्वी ]
सरोरुहकरे शरद्धनपटे वरालिप्रदे
भजत्सुरतरू भवापहपदे फडीड्वेणिके ।
हलायुधसतीरथावयव[पाणि]साध्वीमणी
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥१॥
नतेष्टवरदे सुरार्चितपदे मनोज्ञाकृती
सितेतरपटप्रियाधवलभिन्नकायप्रिये ।
कृतान्तहृतिकृत्क्रुपाजलनिधी कृतार्थीकृते
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥२॥
सुपर्णविनुते कनत्कनकभे मुनीन्द्रेडिते
( सुपर्वललनामणिव्रजनुते सुवर्णप्रभे )
करालभवपारदस्मृतिलवस्वपादाम्बुजे ।
पयोधरकचे पयोधरपराजितक्ष्माधरे
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥३॥
निनम्रविनतासुते विनतपापपूगापहे
कलानिकरदे कलक्वणितवोणिकाधृत्करे ।
अभीष्टफलदद्रुतं निखिलकष्टनिर्मूलिके
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:46.4730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चेन

  • स्त्री. जमीन मोजण्याची लोखंडी सांखळी . ही ६६ फूट लांब असते . [ इं . चेन = सांखळी ] 
  • शअ . ( काव्य . ) पासून ; - च्यानें . आत्म्याचेनी जाला पवन । पवनाचेन प्रगटे अग्न । - दा १६ . १० . ६ . 
  • स्त्री. ( कु . ) राड ; पाणी सांचून झालेली रेंदाड . 
  • ०लाइन स्त्री. शेतांतील परस्परांपासून दूरचीं ठिकाणें सांधणारी जी रेषा कल्पितात आणि जीवर इतर कोणबिंदूपासून लंब कल्पितात ती रेषा . [ इं . चेन + लाइन = रेषा ] 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Sati Practice?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.