TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीसत्यनारायणस्तोत्रम्

श्रीसत्यनारायणस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीसत्यनारायणस्तोत्रम् [ लता ]
अखिलभुवननम्यनैजाङ्घ्रिपपंकेजनुर्भक्तिमन् -
निखिलनिकरकाङ्क्षितस्पर्शकस्वर्धरित्रीरुहम् ।
हृदयकमल आश्रये संसृतिस्वाभिधानाम्बुराट्
पतितसकलभीति भङ्गाव्रते सत्यनारायणम् ॥१॥
चरणविनतसर्वकाङ्क्षाप्रदालीतसन्मुद्रिका -
युगललसितनैजहस्तद्वयन्यक्कृताम्भोजनिम् ।
हृदयकमल आश्रये कज्जलव्योमभूभोजन -
भ्रमरजलदकान्तिशीर्षोद्भवं सत्यनारायणम् ॥२॥
प्रणतविततिवाञ्छतोशेषकाम्यावलीश्राणन -
प्रवणहृदयपङ्कजानानुमेयस्वकृत्यव्रजम् ।
हृदयकुहर आश्रये घस्रनाथोस्रराज्युल्लसत् -
कनकनिकरभासमानाम्बरं सत्यनारायणम् ॥३॥
अमरमथितदुग्धवाराशिमध्याप्तवस्तुव्रज -
प्रकर ( प्रचय ) शिखरशीर्षरत्नेन्दिराकाम्यदिव्याकृतिम् ।
हृदयनलिन आश्रये नीरभूसम्भवक्षोणिधृत् -
क्षितिपतनुजनिप्रिय्द्यर्चितं सत्यनारायणम् ॥४॥
अतुलरुचिरलावणीसम्पदुद्भासितस्वाङ्गधी -
ललितहृदयमुख्यसर्वाङ्गरम्यत्वभाक्चेष्टितम् ।
हृदयवनज ईड उत्तानपज्जाततोकध्रुवा -
नुभवविशदरम्यचेतोsम्बुजं सत्यनारायणम् ॥५॥
अथवा -
हृदयवनज ईड उत्तानपादाभिधक्षोणिभृत् -
पृथुककृततपोवशीकारितं सत्यनारायणम् ॥५॥
करुणनिजकटाक्षलेशप्रभावार्कविध्वंसित -
प्रणतजनकृतान्तभीमुख्यसर्वान्धकारव्रजम् ।
हृदयवनज आश्रयाम्याधिरोगादिदु:खावली -
पतितविगतिदीनकारुण्यधिं सत्यनारायणम् ॥६॥
अनिशमपि तिलोत्तमामेनकाद्यप्सर:शेखरै -
र्विहितचरणसंजनुर्गाननीराजनाद्यर्चनम् ।
अथवा - ( र्विहितचरणनीरजातापदानादिगानार्चनम् ) ।
हृदयकुहर आश्रये सन्नताभीष्टसद्मप्रिया -
कनकतनुजमोक्षमुख्यापकं ( मुख्यप्रदं ) सत्यनारायणम् ॥७॥
अवनवलयमध्यसर्वाशिका सुप्रतिध्वानभाग् -
द्रुहिणतनुजकीरगीतेतिहासावलीघोषणम् ।
हृदयनलिन आश्रये घोरसंसारसंज्ञाम्बुराट् -
पतितविनतपारदानुग्रहं सत्यनारायणम् ॥८॥
बहुलजनिसहस्रसम्पादितागण्यपापावली -
विपिनसपदिदग्धृदावानलस्वाङ्घ्रिपद्मस्मृतिम् ।
हृदयकुहर आश्रय वैनतेयाभिधारूपधृन् -
निगमततिनिजासनाधिष्ठितं सत्यनारायणम् ॥९॥
नयनजरणजैमिनिव्यासमुख्योक्तशास्त्रावली -
प्रमुखनिखिलबोध्यविज्ञानदस्वाङ्घ्रिभक्त्यादिमम् ।
हृदयवनज आश्रये नम्रकष्टावलीनाशयुङ् -
निखिलकुशलदानदीक्षाधरं सत्यनारायणम् ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:12.8970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दळील तो भरील, करील तो पावील

  • प्रत्येक मनुष्याला आपल्या कृतीचें बरेंवाईट फळ मिळाल्याशिवाय राहात नाहीं. जो कष्ट करील त्याला त्याचें फळ मिळेल. 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा वर्षाखालील मुलांना शनिची साडेसाती कां त्रस्त करत नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.