TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
डाकोरश्रीकृष्णचन्द्रस्तुति:

श्रीक्षेत्राधिपतिस्तोत्रम् - डाकोरश्रीकृष्णचन्द्रस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीक्षेत्राधिपतिस्तोत्रम् - डाकोरश्रीकृष्णचन्द्रस्तुति: [ रुचिरा ]
मन:शमप्रभृतिसमस्तसाधनव्रजाञ्चितानमसुलभाङ्घिनीरभू: ।
सरागतामलिनहृदां सुदुर्लभो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥१॥
पदाम्बुजे प्रणतिपरायणाशयवलीजराकुमरणरुड्मुखापहृत् ।
शचीङ्वलिप्रभृतिसुरासुरार्चितो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥२॥
दरिद्रताजडमतिताजनुर्धरा अपि द्रुतं धनपतिजीवनेतृताम् ।
यदानता धनमतितो व्रजन्त्यहो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥३॥
अपारसम्भवमरणाम्बुतापितस्वमानसप्रणतकृपासुधानिधि: ।
हिमावनीधरजनिपूर्वसम्भवो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥४॥
अशक्यसङ्गणनजनु:कृताघतात्यरु(र)ण्यधग्दवशुचिकीलिकास्मृति: ।
मतङ्गजप्रमुखरमाप्रदार्चनो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥५॥
सुवर्णभूधरशिखरोचितप्रभाकनन्महाभरणलसद्घनच्छवि: ।
प्ररूषकासनफणिराट्फणामणिर्हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥६॥
क्षराक्षरोत्तमपुरुषस्वरूपता प्रबोधनोद्धृतमतिकृज्जनव्रज: ।
पराशरप्रभवभवादिसंस्तुतो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥७॥
श्रुतिस्मृतिप्रकथितधर्मवैभवप्रकामनाभवनिगदोच्छिदिप्रद: ।
नतावलीहृदयसमीहितप्रदो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥८॥
हृदन्तभूकुहरतमोदिवाकरव्रजीभवन्नतिकलिताङ्घ्रियुग्मक: ।
प्रफुल्लवार्भवतुलसीमुखार्चितो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥९॥
धराभुवर्मुखमतलोकभूपतीकृतस्वपत्कमलजनु: परायण: ।
समस्ततद्भुवनचतुर्दशीधवो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥१०॥
पदाम्बुजस्मृतिलवकृजनव्रजाखिलामयावलिशमनप्रियाशय: ।
चतुष्कलस्पृशिकलये चतुर्भुजो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥११॥
विकारतांनिजमनसो विहायये भजन्ति तद्भवमुखषड्विकारहृत् ।
निराकृतास्तिकभयदासुरव्रजो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥१२॥
सरस्वतीविधिगिरिजापिनाकधृत्पुलोमजाहरिमुखदेवतागणे: ।
सुरावनीरुहसुमपूजिताङ्घ्रिको हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥१३॥
भवाम्बुशेवधिपतितानतावले[लि-]श्रमापहृत्पदकृतपातकार्यक: ।
कन:शमप्रमुखगुणव्रजप्रदो हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥१४॥
अनन्ततायुतवृजिनव्रजार्दितप्रणामकृन्मितिरहितक्षमानिधि: ।
यमादिभीहरयममुख्यदायको हृदम्बुजे निवसतु डङ्कपत्तनेट् ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:49.0530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ईर्षा झांकत नाहीं

  • मनुष्याच्या मनांत एखाद्याबद्दल मत्सर वाटत असला म्हणजे तो फार दिवस गुप्त राहूं शकत नाही. केव्हां तरी कोणत्या तरी रूपाने बाहेर पडतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

उगवत्या सूर्याला नमस्कार, मावळत्या का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.