TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीजमदग्निस्तुति: ॥

श्रीजमदग्निस्तुति: ॥

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीजमदग्निस्तुति: ॥ ( मञ्जुभाषिणी )
मतिशोधकाय विरतिप्रियात्मने
सुरपूजिताय  हृतरुग्जरादये ।
जितशक्रजीवन [ जीव ] धनवाक्प्रदायिने
करुणार्णवाय जमदग्नये नम: ॥१॥
अहिभोगतल्पगिरिजेशरूपिणे
करिमुख्यदाय नतपापनाशिने ।
कनकप्रभाय शुकगीतकीर्त्तये
परमार्थदाय जमदग्नये नम: ॥२॥
निखिलेष्टदाय पुरुषार्थदायिने
नृपतित्वदय परतत्त्वरूपिणे ।
त्रिजगन्नुताय ज्वरमुख्यहापिने
असुरा [ दनुजा ] न्तकाय जमदग्नये नम: ॥३॥
अभयप्रदाय मुनिवन्दिताङ्घ्रये
भृगुपुङ्गवाय शममुख्यदायिने ।
श्रमवारकाय यममुख्यदायिने
अघमर्षणाय जमदग्नये नम: ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:52.0200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अशी कां धुसफूस, दोन पैशाचे तीन ऊंस

  • एक स्त्री आपल्या नवर्‍यास लवकर काही तरी जेवावयास घालून कामावर पाठवीत असे व नंतर आपण चैन करीत असे. त्या नवर्‍यास काही दिवसांनी ही गोष्ट कळली. तेव्हां एके दिवशी तो बाहेर कामावर जाण्याचे निमित्त करून बाहेर पडला पण हळूच परत येऊन माळ्यावर लपून बसला. इकडे स्त्रीनें चांगले ताटभर दहीभाताचे जेवण करून नंतर दोन पैशास तीन ऊंस घेऊन खाल्ले. पुढें नवरा हळूच बाहेर जाऊन रोजच्याप्रमाणे सायंकाळी कामावरून घरी परत आला त्यावेळी स्त्रीनें विचारले की, ‘कशी काय खबरबात?’ तेव्हां त्यानें उत्तर दिले की, ‘ताटभर दहीभात!’ तेव्हां ती मनांत चरकली, पण तिनें तिकडे लक्ष दिले नाही. पुढें नवरा सारखी धुसफूस करूं लागला तेव्हां तिने पुन्हा विचारले की, ‘अशी कां धुसफूस?’ तेव्हां त्याने उत्तर दिले की, ‘दोन पैशाचे तीन ऊंस?’ तेव्हां तिने विचारले की, ‘खाल्ले कुणी?’ तेव्हां त्यानें उत्तर दिले की, ‘आमच्या राणीसाहेबांनी.’ याप्रमाणें तिला आपले बिंग फुटल्याचे कळून आले व पुढे ती नीट वागू लागली व चोरून खावयाचे सोडून दिले. 
RANDOM WORD

Did you know?

aatmyathyatmya meaning
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site