TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीसरस्वतीशशिधरवालुकेश्वरस्तुति:

श्रीसरस्वतीशशिधरवालुकेश्वरस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीसरस्वतीशशिधरवालुकेश्वरस्तुति: [ रुचिरा ]
त्रिलोकगाखिलजनताव्रजाननान् विनायकाखिलसुरपादिसेवितान् ।
अकारणामितकरुनानिधीन् भजे सरस्वतीशशिदह्रवालुकेश्वरान् ॥१॥
पदाम्बुजप्रणतमनोरथप्रदान् विधिक्षमाधरतनुजाद्रिजाप्रियान् ।
रमाधवोचितकमलाधवान्भजे सरस्वतीशशिदह्रवालुकेश्वरान् ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:13.1630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झोडणें

  • उ.क्रि. १ बडविणें ; कुटणें ; झोडणी करणें ; मळणें . २ चांगलें मारणें ; ठोकणें ; झोडपणें ; कुमलणें . वरि बैसले असुर समस्त । त्यांसि झोडून पाडिलें । ३ रेटणें ; भरडून काढणें ; ओबडधोबडपणें भरमसाट करणें ( काम , मेहनतीचें काम , व्याख्यान . ) ४ ( अशिष्ट ) घशांत कोंबणें ; खच्चून भरणें . हा पंचवीस लाडू झोडून आणखी घाल म्हणेल . ५ ( ग्राम्य ) संभोग करणें ; झंवणें . ६ ( खेळांत ) डाव मारून घेणें . [ प्रा . झोडण = पडणें ] झोडून घेणें - ( गंजिफांचा खेळ ) घेणी घेणारानें राजाबरोबर आणखी एक पान टाकून मारणें ; देणी देणारा जर आपल्या सगतचा ( उजव्या हाताकडील ) असेल व देणीसाठीं उतरलेल्या पानाच्यावरील पान आपल्या हातांत असेल तर राजाबरोबर तें पान टाकून डाव घेणें . असें केल्यानें या हाताचीं सहा पानें मिळतात . 
  • v t  To thrash. To beat, bang, drub, to thrash. To perform or do roughly. 
  • ०पट्टी स्त्री. खरपूस मार , चोप ठोक . ( ल . ) खरडपट्टी . [ झोडणें + पट्टी ] 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site