TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीवासरतिथिसौर्यश्वत्थस्तोत्रम्

श्रीवासरतिथिसौर्यश्वत्थस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीवासरतिथिसौर्यश्वत्थस्तोत्रम् [ उपजाति: ]
सरागलोकव्रजदुर्लभाङ्घ्री विरागिलोकद्रुतलभ्यपादौ ।
सुरोत्तमाराधितपादपद्मौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥१॥
गिराश्रियानिर्जितजीवशक्रीकृताङ्घ्रिपाथोजसकृद्विनम्रौ ।
जरापमृत्युप्रमुखापहाङ्घ्री शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्यं ॥२॥
कृपापयोराशिनिजान्तरङ्गौ गिरीन्द्रजाग्रे प्रजनुर्निजाकृती ।
करीन्द्रवाज्यादिवितारिपूजौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥३॥
आनम्रलोकाखिलपातकघ्नौ सरीसृपक्ष्मापतितल्परूपौ ।
शरीरकान्त्या विजिताम्बुवाहौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥४॥
शुकादिमौनीन्द्रसमर्चिताङ्घ्री निजाक्षराकारविवोधदाङ्घ्री ।
सकामनम्रेष्टवितारिचिन्तौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥५॥
चकासतौबाहुचतुष्टयेन विकासिपाथोरुहमुख्यपूज्यौ ।
प्रकाशितानन्तसुखस्वरूपौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥६॥
नराधिपत्वप्रदपादपूजी स्वरादिलोकव्रजाशास्तृपादौ ।
ज्वरादिरोगव्रजनाशचिन्तौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥७॥
निराकृतानेकसुरारिजालौ कराम्बुजन्यादृतशङ्खचक्रौ ।
विकारशून्याशयनाशलीलौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥८॥
उमाधवाम्भोजजनु:शचीशमुख्यामरोत्तसविभाविताङ्घ्री ।
शमादिषाङुण्यवितारकार्चौ शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥९॥
श्रमापनोदक्षमपादधूली पदाब्जनम्राघततिक्षमाब्धी ।
यमादिभीहौ यममुख्यदाङ्घ्री शनैश्चराश्वत्थहरी प्रपद्ये ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:08.3800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत-गाणें-ओंवी सुचतें

 • मनुष्‍य एखादे काम प्रत्‍यक्ष करावयास लागला म्‍हणजे त्‍यास ते कसे करावे हे सहज सुचून त्‍याच्या हातून ते पार पडते 
 • पण जर करावयास सुरवातच न करतां दूरदूर राहिले तर ते कधी हातून होण्याची शक्‍यता नसते. सामान्यतः दळीत असतां तोंडाने काहीतरी गाणें म्‍हणत असावे अशी जुनी समजूत आहे. याकरितां सहज जुन्या बायका मुक्‍याने दळीत नाहीत. ओवी किंवा गाणे आठवत नसले तरी दळूं लागले असतां सुचत जाते. गाण्याने श्रम हलके होतात. तु०-गादी काम शिकवते. 
RANDOM WORD

Did you know?

मराठीत जुन्या कवींच्या साधारण किती कविता उपलब्ध असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.