मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
राधा रासेश्वरी रम्या कृष्...

राधोपनिषदोक्त राधानामानि - राधा रासेश्वरी रम्या कृष्...


देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता । सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावनविहारिणी ॥
वृन्दाराध्या रमाशेषगोपीमण्डलपूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा ॥
वृषभानुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गान्धर्वा राधिकाऽऽरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी ॥
परात्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्रनिभानना । भुक्तिमुक्तिप्रदा नित्यं भवव्याधिविनाशिनी ॥
राधा ॥१॥ रासेश्वरी ॥२॥ रम्या ॥३॥ कृष्णमन्त्राधिदेवता ॥४॥ सर्वाद्या ॥५॥ सर्ववन्द्या ॥६॥ वृन्दावनविहारिणी ॥७॥ वृन्दाराध्या ॥८॥ रमा ॥९॥
अशेषगोपीमण्डलपूजिता ॥१०॥ सत्या ॥११॥ सत्यपरा ॥१२॥ सत्यभामा ॥१३॥ श्रीकृष्णवल्लभा ॥१४॥ वृषभानुसुता ॥१५॥ गोपी ॥१६॥ मूलप्रकृति ॥१७॥
ईश्वरी ॥१८॥ गान्धर्वा ॥१९॥ राधिका ॥२०॥ आरम्या ॥२१॥ रुक्मिणी ॥२२॥ परमेश्वरी ॥२३॥ परात्परतरा ॥२४॥ पूर्णा ॥२५॥ पूर्णचन्द्रनिभानना ॥२६॥
भुक्तिमुक्तिप्रदा ॥२७॥ भवव्याधिविनाशिनी ॥२८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 12, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP