मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
पापिषु प्रथमतो गणनीयं पुण...

श्रीविधिमानसहंसास्तोत्रम् - पापिषु प्रथमतो गणनीयं पुण...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


पापिषु प्रथमतो गणनीयं पुण्यवज्जनसुदूरगतं माम् ।
नागराजमिव पङ्कजचक्षुर्वाणि पाहि विधिमानसहंसे ॥१॥

मांसरक्तमलपूर्णशरीरे पूतिगन्धनिलयेऽस्थिवर्ये ।
आत्मबुद्धिमचलां दधतं मां वाणि पाहि विधिमानसहंसे ॥२॥

मोहलोभमुखरोगविशीर्णं जन्ममृत्युभयतप्तहृदब्जम् ।
शान्तिदान्तिमुखमातृविहीनं वानि पाहि विधिमानसहंसे ॥३॥

वेदशीर्षपरिशीलनशून्यं पादपद्मनमनेऽप्यलसं ते ।
पाणिपङ्कजलसच्छुकबाले वाणि पाहि विधिमानसहंसे ॥४॥

इति श्रीविधिमानसहंसास्तोत्रं सम्पूर्णम्

N/A

References : N/A
Last Updated : January 04, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP