मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
करुणावरुणालय सर्वपते तरुण...

गुरुवायुपुरेश्वर शरणागति स्तोत्रम् - करुणावरुणालय सर्वपते तरुण...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


करुणावरुणालय सर्वपते तरुणारुणसन्निभदीप्रतनो ।
शरणागतवत्सल ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥१॥
विनतासुतवाहन विश्वगते विनताश्रितपालनबद्धमते ।
जनतापविनाशन ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥२॥
कमनीयगुणाकर भक्तजनैर्गमनीय मनोहररूप विभो ।
सुमनीषिविभावित ते चरण गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥३॥
कमलाकरलालित योगिमनः कमलाकरलासक हंस हरे ।
शमलापह केशव ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥४॥
परिपावनमानसवास सतां परिपालनतत्पर सत्त्वनिधे ।
परिणामविवर्जित ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥५॥
प्रणतार्तिविनाशक पुण्यवतांगुणदानसमुत्सुक मुक्तगते ।
क्षणदाचरसूदन ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥६॥
पतितोद्धरणोत्सुक हैमवतीपतिभावित भावुकजालनिधे ।
प्रतिभावदवेक्षित ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥७॥
भवसागरतारक सारनिधे भवपद्मभवादि सुपर्वपते ।
भुवनैकनियामक ते चरणं गुरुवायुपुरेश मे शरणम् ॥८॥
अवनाववनाय निजांघ्रिजुषामवतीर्ण वितीर्णविशिष्टगते ।
शिवदाऽऽदिविधायक ते चरणं गुरुवायुपुरेश मे शरणम् ॥९॥
अवधान निधानमहर्षिगणैरवधारित मारितपापतते ।
अवशावनलालस ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥१०॥
अपराधशतैरतिदूनमिमं कृपया परया परिपालय मां ।
अपवर्गसृतिप्रद ते चरणं गुरुवायुपुरेश मे शरणम् ॥११॥
अभिरामगुणाकर पुण्यजनैरभिराध्य निराकृतदोषतते ।
अभिगम्य सतामयि ते चरणं गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥१२॥
शरणागति विख्यातस्तोत्ररत्नमिदं शुभम् ।
भक्त्या पठन् जनो नित्यं लभतेऽभीष्टसंपदः ॥१३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP