TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
करिवरानुज कलियुग वरदा वीर...

वीरमणिकण्ठा - करिवरानुज कलियुग वरदा वीर...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.

In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.

वीरमणिकण्ठा
करिवरानुज कलियुग वरदा वीरमणिकण्ठा, वीरमणिकण्ठा,
अनाथनाथा दीन बन्धो शबरिगिरीश,
अनाथ नाथ दीन बन्धो शबरि गिरीश

नित्य निर्मला निषाद वीर्या ॥ वीर मणिकण्ठ ।
चतुर्मुख पूज्य नाद स्वरूप ॥ वीर मणिकण्ठ ।
मदगज वाहा मन्मथ रूपा ॥ वीर मणिकण्ठ ।
कलिमल नाशन कीर्तनप्रिय ॥ वीर मणिकण्ठ ।
सत्य स्वरूप ताण्डवप्रिय ॥ वीर मणिकण्ठ ।
योगानन्द योगि कुल वीर्य ॥ वीर मणिकण्ठ ।
मोहिनि सुत मोहन रूप ॥ वीर मणिकण्ठ ।
भूमि प्रपञ्च भूसुर रक्षक ॥ वीर मणिकण्ठ ।
विल्लरि वीरा विजय कुमारा ॥ वीर मणिकण्ठ ।
भक्तवत्सला  परम दयाला ॥ वीर मणिकण्ठ ।
शबरि गिरीशा सुगुण प्रतापा ॥ वीर मणिकण्ठ ।
कोमलरूपा श्यामल वर्णा ॥ वीर मणिकण्ठ ।
अनाथ रक्षक आपत्बान्धव ॥ वीर मणिकण्ठ ।
मणिमय भूष मञ्जुल भाषा ॥ वीर मणिकण्ठ ।
कान्त गिरीशा कानन प्रिय ॥ वीर मणिकण्ठ ।
पुण्यश्लोका पुष्कला कान्त ॥ वीर मणिकण्ठ ।
शम्बु कुमारा षण्मुख सोदर ॥ वीर मणिकण्ठ,
वीरमणिकण्ठा,
अनाथनाथा दीन बन्धो शबरिगिरीश।,
अनाथ नाथ दीन बन्धो शबरि गिरीश ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-07-11T11:13:28.7370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ऋण काढून सण-लग्न करणें

  • सण किंवा लग्न करण्यासाठी लोकाचे पैसे उसने घेणें. ही प्रथा फार वाईट. जवळ पैसे नसतील तर सणवार करू नयेत. ऋण काढून सण करावा ही गोष्ट वाईट आहे. केवळ वर्तमान कालाकडे पाहूं नये 
  • पुढील गोष्टींची तरतूदहि केली पाहिजे. -पामो ३७९. 
RANDOM WORD

Did you know?

कुंभमेळ्याबद्दल माहिती द्या? नजिकचा कुंभमेळा कोठे आहे ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.