मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
ज्ञानशक्तिधरः स्कन्दः देव...

सुब्रह्मण्य षोडश नामानि - ज्ञानशक्तिधरः स्कन्दः देव...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.
A Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas.


ज्ञानशक्तिधरः स्कन्दः देवसेनापतिस्तथा ।
सुब्रह्मण्यो गजारूढः शरकाननसम्भवः ॥१॥
कार्तिकेयः कुमारश्च षण्मुखस्तारकान्तकः ।
सेनानीर्ब्रह्मशास्ता च वल्लीकल्याणसुन्दरः ॥२॥
बालश्च क्रौञ्चभेत्ता च शिखिवाहन एव च ।
एतानि स्वामिनामानि षोडश प्रत्यहः नरः ।
यः पठेत् सर्वपापेभ्यः स मुच्यते महामुने ॥३॥

N/A

References :
Encoded, proofread, and commentary by N.Balasubramanian

Last Updated : July 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP