मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
जय वज्रिसुताकान्त जय शङ्क...

श्री सुब्रह्मण्यदण्डकः - जय वज्रिसुताकान्त जय शङ्क...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.
A Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas.


जय वज्रिसुताकान्त जय शङ्करनन्दन । जय मारशताकार जय वल्लीमनोहर ॥

जय भुजबलनिर्जितानेक विद्याण्डभीकारिसङ्ग्राम कृत्तरकावाप्त गीर्वाणभीड्वान्त मार्ताण्ड षड्वक्त्र गौरीश फालाक्षि सम्जात तेजसमुर्भूत देवापगा पत्मषण्डोथित स्वाकृते, सूर्यकोटि द्युते भूसुराणाङ्गते,

शरवणभव
कृत्यकास्तन्यपानाप्तषड्वक्त्रपत्माद्रिजाताकराम्भोज संलाळनातुष्ट काळीसमुत्पन्न वीराग्र्यसंसेवितानेकबालोचित क्रीडिताकीर्णवाराशिभूभृद्वनीसंहते,देवसेनरते देवतानां वते,

सुरवरनुत दर्शितात्मीय दिव्यास्वरूपामरस्तोम सम्पूज्य कारागृहावाप्तकज्जातस्तुत्याश्चर्यामाहात्म्य शक्त्यग्रसम्भिन्न शैलेन्द्र दैतेय संहार सन्तोषितामार्त्य सङ्कॢप्त दिव्याभिषेकोन्नते,तोषितश्रीपते,

सुमशरसमदेवराजात्म भूदेवसेनाकर ग्राहसम्प्राप्त संमोदवल्ली मनोहारि लीलाविशेषेन्द्रकोदण्डभास्वत्कलापोच्य बर्हीन्द्र वाहाधिरूढातिदीनं कृपादृष्टिपातेन मांरक्ष तुभ्यं नमो देव तुभ्यं नमः ॥

॥श्री सुब्रह्मण्य दण्डकः संपूर्णम् ॥

N/A

References :
Encoded and proofread by Antaratma antaratma

Last Updated : July 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP