मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
करुणावरुणालय सर्वपते तरुण...

गुरुवायुपुरेश्वर शरणागति स्तोत्रम् - करुणावरुणालय सर्वपते तरुण...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


करुणावरुणालय सर्वपते
तरुणारुणसन्निभदीप्रतनो
शरणागतवत्सल ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥१॥
विनतासुतवाहन विश्वगते
विनताश्रितपालनबद्धमते ।
जनतापविनाशन ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥२॥
कमनीयगुणाकर भक्तजनै-
र्गमनीय मनोहररूप विभो
सुमनीषिविभावित ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥३॥
कमलाकरलालित योगिमनः
कमलाकरलासक हंस हरे
शमलापह केशव ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥४॥
परिपावनमानसवास सतां
परिपालनतत्पर सत्त्वनिधे ।
परिणामविवर्जित ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥५॥
प्रणतार्तिविनाशक पुण्यवतां
गुणदानसमुत्सुक मुक्तगते ।
क्षणदाचरसूदन ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥६॥
पतितोद्धरणोत्सुक हैमवती-
पतिभावित भावुकजालनिधे ।
प्रतिभावदवेक्षित ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥७॥
भवसागरतारक सारनिधे
भवपद्मभवादि सुपर्वपते ।
भुवनैकनियामक ते चरणं
गुरुवायुपुरेश मे शरणम् ॥८॥
अवनाववनाय निजांघ्रिजुषा-
मवतीर्ण वितीर्णविशिष्टगते ।
शिवदाऽऽदिविधायक ते चरणं
गुरुवायुपुरेश मे शरणम् ॥९॥
अवधान निधानमहर्षिगणै-
रवधारित मारितपापतते ।
अवशावनलालस ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥१०॥
अपराधशतैरतिदूनमिमं
कृपया परया परिपालय मां ।
अपवर्गसृतिप्रद ते चरणं
गुरुवायुपुरेश मे शरणम् ॥११॥
अभिरामगुणाकर पुण्यजनै-
रभिराध्य निराकृतदोषतते ।
अभिगम्य सतामयि ते चरणं
गुरुवायुपुरेश्वर मे शरणम् ॥१२॥
शरणागति विख्यात-
स्तोत्ररत्नमिदं शुभम् ।
भक्त्या पठन् जनो नित्यं
लभतेऽभीष्टसंपदः ॥१३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 04, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP