मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
अनंतसंसारसमुद्रतार-नौकायि...

गुरुपादुकास्तोत्रम् - अनंतसंसारसमुद्रतार-नौकायि...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


अनंतसंसारसमुद्रतार-नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां।
वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥१॥
कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावांबुदमालिकाभ्यां।
दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥२॥
नता ययोःश्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः।
मूकाश्च वाचस्पतितां हि ताभ्या नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥३॥
नालीकनीकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां।
नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥४॥
नृपालिमौलिब्रजरत्नकांतिसरिद्विराज्झषकन्यकाभ्यां।
नृपत्वदाभ्यां नतलोकपंक्ते: नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥५॥
पापान्धकारार्कपरंपराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां।
जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥६॥
शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां।
रमाधवांघ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥७॥
स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहासहायाक्षधुरंधराभ्यां।
स्वान्ताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥८॥
कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां।
बोधप्रदाभ्यां दृढमोक्षदाभ्यां नमोनमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP