मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|अन्य देवता स्तोत्रे|
आधारभूतेचाधेये धृतिरूपे ध...

श्रीजगद्धात्रीस्तोत्रम् - आधारभूतेचाधेये धृतिरूपे ध...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


आधारभूतेचाधेये धृतिरूपे धुरंधरे ।
ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥१॥

शिवाकारे शक्तिरूपे शक्तिस्थॆ शक्तिविग्रहे ।
शाक्ताचार प्रिये देवि जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥२॥

जयदे जगदानन्दे जगदेकप्रपूजिते ।
जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥३॥

सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपे च प्राणापानादिरूपिणि ।
भावाभावस्वरूपे च जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥४॥

कालादिरूपे कालेशे कालकाल विभॆदिनि ।
सर्वस्वरूपे सर्वज्ञॆ जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥५॥

महाविघ्ने महॊत्साहे महामाये वरप्रदे ।
प्रपञ्चसारे साध्वीशे जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥६॥

अगम्ये जगतामाद्ये माहेश्वरि वरांगने ।
अशेषरूपे रूपस्थॆ जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥७॥

तीर्थयज्ञतपॊदानयोगसारे जगन्मयि ।
त्वमेव सर्वं सर्वस्थॆ जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥८॥

दयारूपे दयादृष्टॆ दयार्द्रे दुःखमॊचनि ।
सर्वापत्तारिकेदुर्गे जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥९॥

अगम्यधामधामस्थॆ महायोगीशहृत्पुरे ।
अमेयभावकूटस्थॆ जगद्धात्रि नमॊऽस्तु ते ॥१०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP