TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमन्मथस्तुति:

श्रीमन्मथस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीमन्मथस्तुति: [ मेघविस्फूर्जिता ]
विरागस्वान्तालीसुलभचरणं रागिलभ्येतराङ्घ्रिं
जरादुर्मृत्यादिप्रशमनचणं देवदैत्यार्चिताङ्घ्रिम् ।
श्रिया वाण्या यक्षाधिपसुरुन्यक्कृतो यद्विनम्रा
भजे श्रीमल्लक्ष्मीहरितनुभवं श्राणितात्मप्रकाशम् ॥१॥
भजत्पापश्रेणीवनदवशुचिं गौरीशजामातरं
भुजङ्गेशावर्ण्यस्वमहिमलवं हस्तिमुख्यस्पृगर्चम् ।
मुनिव्रातज्ञातस्वपदविभवं नव्यमेघावभासं
भजे श्रीमल्लक्ष्मीहरितनुभवं श्राणितात्मप्रकाशम् ॥२॥
पुमर्थालीदानप्रवणधिषणं भक्तसर्वेष्टदाङ्घ्रिं
क्षरान्यब्रह्मीकृतपदनतं पञ्चपुष्पस्ववाणम् ।
स्वकीयाज्ञाधीनत्रिभुवनततिं भूषितस्वीयभक्तं
भजे श्रीमल्लक्ष्मीहरितनुभवं श्राणितात्मप्रकाशम् ॥३॥
विकारालिहोनस्वहृदयनुतं शम्बरप्राणनाशं
मन:शान्तिक्षान्तिप्रमुखगुणदं ब्रह्ममुख्यामरेड्यम् ।
कृपाक्षान्तानभ्राखिलवृजिनकं सर्वश्रमोन्मूलकं ( श्राणितानम्रयोगं ) स्पृष्टभक्तालियोगं )
भजे श्रीमल्लक्ष्मीहरितनुभवं श्राणितात्मप्रकाशम् ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:03.0200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बोधे बरगे

  • पु. अव . जाणतेनेणते ; लहान मोठे . ' या बलणांत लोक असतील ते बाधेबरगे तमाम चांगले चांगले दोन चारसे आठचौ रोजाचें अवकाशे पाठवावे .' - पेद २६ . ७६ . ( सं . बुध - बोद्धा . बुजरुग - बुरगा . तुल० का . बुरगुंडा = मुलगा ; गो . भुर्गा = मुलगा ) 
RANDOM WORD

Did you know?

जीवनात वयाच्या कोणत्या वर्षी कोणती शांती करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.