TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीकाशीकालभैरवस्तव:

श्रीकाशीकालभैरवस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीकाशीकालभैरवस्तव: [ हरनर्तनम् ]
भक्तसन्ततिकाङ्क्षिताखिलवस्तुसञ्चयदायक -
स्वीयपादपयोभवस्मृतिधूतनिर्जरपादपम् ।
कालभैरवामाश्रये कलिताङ्घ्रिपङ्कजभक्तिकृ -
ज्जन्ममृत्युजरादिमाखिलसाध्वसच्रजकृन्तनम् ॥१॥
कालमारुतनैजभोजनशर्वरोमधुपाम्बुभृत् -
कज्जलाखिलडम्बरापहकान्तिमस्तकसम्भवम् ।
कालभैरवमाश्रये पदसन्नताखिलकाङ्क्ष्शित -
श्राणनाभयमुद्रिकाङ्चितपाणिपाथसिसम्भवम् ॥२॥
अम्बराकृतिनिर्मलाम्बरवेष्टितामरभारभृद् -
दन्दशूकतमोमधुव्रतकान्तिरञ्जितविग्रहम् ।
कालभैरवमाश्रये सरसीसमुद्भवसम्भवा -
म्भोजनोचनमुख्यदेवगणार्चिताङ्घ्रिपयोभवम् ॥३॥
नैजपादपय:प्रभूशरणेतवत्सलतामुख -
स्वीयजद्जुणराजिरञ्जितदिव्यचित्तसरोरुहम् ।
कालभैरवमाश्रये निजमण्डलागतमण्डली -
दूरयापितघस्रनायकवर्ष्मसम्भवशासनम् ॥४॥
क्लेशकष्टसहस्रभञ्जनदीननम्रजनावली -
सर्वदु:खनिवारणव्रतबद्धदीक्षकृपाम्बुधिम् ।
कालभैरवमाश्रये धरणीगुरुव्रजभूमिभृ -
च्छङ्करार्यमुखाधिकारिकसंस्तुताङ्घ्रिपयोरुहम् ॥५॥
शातकुम्भसवर्णसद्जुणराजिदारगुहात्मभू -
स्वर्णमुख्यविदेहमुक्त्यवधीप्सितार्थवितारकम् ।
कालभैरवमाश्रये बहुघोरसंसृतिनामभाङ् -
नीरराशिनिमग्नसन्नमदावलीद्रुतपारदम् ॥६॥
नैजपादसरोजयुग्मनतेप्सितव्रजविघ्नकृज् -
जन्मकोटिकृताघसन्ततिभस्मसात्कृतिपण्डितम् ।
कालभैरवमाश्रये वचनप्रसूमदनप्रसू -
विघ्ननाशकरप्रसूपतिमुख्यनिर्जररूपिणम् ॥७॥
सारमेयनिजासनं कणभुग्दृगङ्ध्रिमुखोक्तवाक् -
सारबोधनशक्तिदानधुरीणपादसमर्चनम् ।
कालभैरवमाश्रये करभासिखङकपालयुक् -
कालमुख्यभयालिहृड्डमरुत्रिशूलवरप्रदम् ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:47.6170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ताकादुधाचा निकाल-निवाडा होईल

 • ताक व दूध दोन्ही जरी पांढरी दिसली तरी चाखून पाहिल्‍यास ताक कोणते व दूध कोणते हे ताबडतोब ध्यानात येते. तेव्हां प्रत्‍यक्ष चव घेऊन या प्रश्र्नाचा सहज निकाल लावतां येईल. याप्रमाणें जेथे असा संशय येतो तेथे परीक्षा करणें सोपे असते. 
RANDOM WORD

Did you know?

विवाह जमवतांना गुणमेलनाचे महत्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.