TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीशिवनवनृहरिस्तोत्रम्

श्रीशिवनवनृहरिस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीशिवनवनृहरिस्तोत्रम् [ वंशपत्रललितम् ]
भक्तजनामरावनिरुहोभवभयशमनाम्
चण्डनिजाण्डसुवर्णवससान्वरततिदनतीन् ॥
आस्तिकमण्डलाहृतपदाञ्छुभकृतिनिरतान्
नौमि जगद्गुरून्यमिमणीञ्छिवनवनृहरीन् ॥१॥
श्राणितनन्तृकाम्यनिकरान्यतिततिविनुतान् -
ब्रह्मविबोधरम्यधिषणान्करजितकमलान् ॥
भक्तकृतान्तभीतिहरणान्सकरुणहृदयान्
नौमि.................॥२॥
आनतपापवारणहरीन्नतसुजनतती -
ञ्छास्त्रपरम्परोचितमतीन्वदनजितविधून् ॥
संसृति सिन्धुपारदपदान्निरवधिकरुणान्
नौमि.................॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:11.1470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ceria

  • न. सिरिआ 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.