TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीउमास्तुति:

श्रीउमास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीउमास्तुति: [ रुचिरा ]
असाध्यसङ्गणनपय:समुद्भव -
प्रजाण्डागाखिलभुवनव्रजाम्बिकाम् ।
अनेकपज्वलनजनुर्मुंखामर -
व्रजार्चितस्वपदयुगीं भजाम्युमाम् ॥१॥
तुलात्तटाप्रमुखहाञ्चितानमत् -
कृपासुधासलिलनिधिस्वमानसाम् ।
नतावलीसकलमनोरथव्रज -
प्रपूरणप्रवणहृदं भजाम्युमाम् ॥२॥
मतङ्गभूरथतुरङ्गप्रमुख्यमा -
कदम्बकस्पृशिनिपुणस्वपादुकाम् ।
मनोभवप्रमथनकृन्मते पुन -
र्मनोभवव्रजनिकृतदां भजाम्युमाम् ॥३॥
जितस्मरप्रमुखरिपुजानमज्जना -
वलीसुलभपदामृतोद्भवास् ।
निजाङ्घ्रिवार्भवनतिकृद्धृदम्बुज -
प्रमोदवार्निधिशशिनं भजाम्युमाम् ॥४॥
वशंवदत्रिभुवनभूश्रुतिस्मृती -
तिहासकृत्प्रमुखकलाकलापिकाम् ।
भुजङ्गमान्वयधरणीधवासखा -
सनसहजां प्रमुख [ तमां ] भजाम्युमाम् ॥५॥
उडुवज्राधिपतिकलाविभूषित -
स्वशीर्षहृत्सलिलजनु:प्रभाकराम् ।
सदाम्बुजप्रणतजनाखिलेप्सित -
व्रजस्पृशिवृतरुचिरां भजाम्युमाम् ॥६॥
सुरावलीमुकुटतटोत्यरत्नभा -
निघृष्टपत्सरसिसमुद्भवद्वयीम् ।
निजाव्रजस्वतनुसतीसमस्त -
पदावलीपदचरणां भजाम्युमाम् ॥७॥
सरोजनुर्भवनिटिलप्रभूतनू -
तनूपगूहितरुचिरस्ववर्ष्मकाम् ।
प्रणम्रसात्कृतनिखिलस्वभूतिकं
स्वपादवार्जनिरजसं भजाम्युमाम् ॥८॥
षडाननद्विरदमुखप्रमुख्यसन्त -
नुभवादृतचरणाम्बुसम्भवाम् ।
वच: प्रसूरमणरमाधवस्वहृत् -
पतिस्तुतस्वपदयुगीं भजाम्युमाम् ॥९॥
कलिप्रभू[सू]विविधक्रलिप्रमुख्यभू -
मनोरुजर्दितकरुणाजनिक्षितिम् ।
ललाटभूज्वलनशिखानिरङ्गित -
कृपाशयाम्बुजदिनपं भजाम्युमाम् ॥१०॥
सरस्वतीजलधिसुतापुलोमजा -
मुखाखिलत्रिदशसतीचयादृताम् ।
कलेवराशयधिषणादिलावणी -
जिताब्जधृत्कठिनहृदं भजाम्युमाम् ॥११॥
कणशनाक्षिपदमनूद्भवप्रभू -
पतञ्जलिप्रमुखनयप्रचयदाम् ।
निजोत्तमावयवलसतुकिरीटयुक् -
पयोनिधिप्रभवशिशुं भजाम्युमाम् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:45.9130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

करबेल

 • पु. ( गो .) एक झाड . याचीं पानें फोडणीस उपयोगी पडतात . करवील पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.