संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्री स्मरदयितास्तुति:

श्री स्मरदयितास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


त्रिभुवनमात: सुरकलिताङ्घ्रे सकरुणचित्ते स्मरदयितेsव ॥१॥
गजमुखसम्पत्प्रदपदपद्मे हरिसुतकान्ते भगवति पाहि ॥२॥
विरतजनाप्ये कृतनतमोदे कलितकलाले स्मरदयितेsव ॥३॥
उडुपतिहासे नतवरदात्रि उरगपतीड्यें स्मरदयितेsव ॥४॥
अखिलसुरार्च्ये विभवद्पादे मनसिजजाये स्मरदयितेsव ॥५॥
गुहमुखपूज्ये विधिमुखवन्द्ये हरतनुजाते स्मरदयितेsव ॥६॥
सुरललनेड्ये रुचिरशरीरे नतकरुणाब्धे स्मरदयितेsव ॥७॥
मुखजितचन्द्रे sधरजितबिम्बे नयततिदात्रि स्मरदयितेsव ॥८॥
सुलभसुखार्चे प्रणवनिजाख्ये प्रणतमुखेड्ये स्मरदयितेsव ॥९॥
विरतिदचिन्ते कनकभकाये भयततिहर्त्रि स्मरदयितेsव ॥१०॥
शुभदपदार्चे विमलमनोsर्च्ये जितझषनेत्रि स्मरदयितेsव ॥११॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP