संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमदनस्तोत्रम्

श्रीमदनस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


निजपदकमलसमुत्थद्वयनतततिदिविजाग ।
जनिमृतिजनिमयजालप्रशमनरतमदनाव ॥१॥
शरजनिचयपरिपन्थिद्युतिकरकलितसुमेषो ।
शरदरमधुकरभोगिच्छविनिजकचमदनाव ॥२॥
शरदृतुसमयगपाथोधरनिभपटवृतकाय ।
शरनिधिमथनसमुत्थातनुभव मनसिज पाहि ॥३॥
पदयुगनतजनकाम्याखिलवरततिदकटाक्ष ।
त्रिदिवजजनगणनम्यस्वचरणयुग मदनाव ॥४॥
सलिलजनिजसदनाहीट्तनुकृतशयनतनूज ।
सुरुचिरगुणगणरम्यस्वधिषण मनसिज पाहि ॥५॥
निजपदवनजनिभक्तिव्रजमृतिमुखभयनाश ।
श्रमगतनतकरुणाम्मोनिधिमतिनुत मदनाव ॥६॥
मुनिगणविदितनिजेषुव्रजगतनिरुपमशक्ते ।
हिमकरमधुमुखभिन्नोत्तमततिवृत मदनाव ॥७॥
छविजितकमनकशरीरहृदयगधननिभकाय ।
कृतनतवरदनिजाङ्घ्रिस्मृतिलव मनसिज पाहि ॥८॥
भवमृतिजलनिधिकुम्भोद्भ व पदजलनिधिधूले ।
कचजितजलधरनेत्र श्रुतिमधुकर मदनाव ॥९॥
करजलभवलसदिष्टस्पृशिभयचयहृतिचिह्न ।
नतजनवृजिननिकायप्रशमनचण मदनाव ॥१०॥
सितकरसुरभिमृगाक्षीस्तनमुखमुखकरुणाल्या ।
द्विजपतिकलितनिजाङ्घ्रे द्विजपतिसख मदनाव ॥११॥
अनितरसहकृतमघ्वाश्रय हृतशिवमतिदार्ढ्य ।
कृतमुनिहृदयविकारस्वकुसुमशर मदनाव ॥१२॥
स्मृतिलवहृतनतकष्टव्रजनिजचरणपराग ।
अतिजवकृतनमदिष्टस्पृशिनिजपद मदनाव ॥१३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP