TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीभद्रकालीस्तोत्रम्

श्रीभद्रकालीस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीभद्रकालीस्तोत्रम् [ मन्दाक्रान्ता ]
भक्तेष्टलीवितरणविधिह्रेपितस्वर्महीजा
भग्नानम्रव्रजहृदयगाशेषसंसारदु:खा ।
भोगीशानभ्रमरजलधृद्दर्पहुङ्कारवेणी
भूयाद् भूत्यै सकलशुभदा सन्ततं भद्रकाली ॥१॥
अब्जन्यक्कृत्करवरलसच्छ्राणिताभीतिमुद्रा
वृष्टिक्षीणाब्धरनिभपटावेष्टितस्वीयगात्रा ।
नम्रालीनां वरवितरणासक्तनैजान्तरङ्गां
भूयाद् भूत्यै सकलशुभदा सन्ततं भद्रकाली ॥२॥
विश्वामित्रस्वसृतनुजनन्काम्यदिव्याङ्गयुक्ता
पद्मोद्भूतप्रभृतिदिविषन्नम्यपादारविन्दा ।
कारुण्याब्धीविहितनिजहृन्नभ्यमाञ्जुल्यभूषा
भूयाद् भूत्यै सकलशुभदा सन्ततं भद्रकाली ॥३॥
कृत्ताङ्घ्र्यम्भ:प्रभवविनतत्रासिकातन्तिभीति:
कृच्छ्रप्राप्तप्रणतविपदां कृन्तने सत्कृपाण: ।
कृष्णोत्पत्तिप्रकरणलसत्कंसधिक्कारिलीला
भूयाद् भूत्यै सकलशुभदा सन्ततं भद्रकाली ॥४॥
मेनादेवीहिमधरणिधृद्वर्ष्मसञ्जातमूर्ति:
मेनारम्भाद्यमरललनारत्नविस्मापकाङ्गी ।
नानाकारा विनतविनतासूनुवाह्यानुजाता
भूयाद् भूत्यै सकलशुभदा सन्ततं भद्रकाली ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:02.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ओढगस्त

  • वि. अडचणीत अगर विकट परिस्थितीत असलेला ; अडकित्यांत सांपडलेला ; द्रव्याच्या अभावामुळें पेचांत आलेला . ( ओढ + प्रस्त ) 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Sati Practice?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.