Dictionaries | References
L

Lexicographers

Lexicographers, esp. such as Amarasiṃha, Halāyudha, Hemacandra, etc.  
Variations : L.; L

  |  
अग्निबाहु   अग्निशिख   अग्निष्टोम   अग्निसम्भव   अग्रह   अगस्त्य   अङ्ग   अजगव   अञ्जन   अण्ड   अनङ्ग   अन्नाद   अनिरुद्ध   अभीरु   अम्बरीष   अम्बुवाहिनी   अम्बा   अम्बिका   अमोघा   अर्ण   अरुणा   अर्यमन्   अर्हत्   अरिष्टनेमि   अरिष्टा   अलकनन्दा   अलका   अलम्बुष   अलम्बुषा   अवगाह   अवीचि   अश्वतर   अश्वसेन   अश्वहृदय   असिक्नी   असिता   आत्मन्   आनकदुन्दुभि   आनन्द   आमुष्यायण   आयति   आयुस्   आर्द्रक   आर्यक   आलम्ब   आवाह   आसुरि   इध्म   इन   इन्दुमती   इन्द्रध्वज   इन्द्राणी   इरावत्   इरावती   इल्वल   उच्चैःश्रवस्   उत्कल   उत्तमा   उद्दाल   उद्दालक   उद्वह   उन्माथ   उपचित्रा   उपत्यका   उपप्लव्य   उपहूत   ऊर्णायु   ऋभु   एकपर्णा   एकपाटला   एकवीर   एकशृङ्ग   एकायन   ओजस्   औदुम्बर   और्व   कृकण   ककुभ्   कुकुर   कङ्क   कुञ्जर   कुञ्जल   कैटभ   कुठर   कृणु   कण्टकिनी   कुण्डली   कुणि   कृतवर्मन्   कुत्स   कथक   कन्दरा   कन्यकुब्ज   कपिलाश्व   कम्पन   कुम्भ   कुम्भयोनि   कर्णिकार   क्रथन   करम्भा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP