TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीविधिहरिशंकरस्तवः

श्रीविधिहरिशंकरस्तवः

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीविधिहरिशंकरस्तवः [ प्रहर्षिणी ]
वाग्देवीजलनिधिजाशिवाभिकाम्यान्
वृत्रघ्नप्रभृतिनिलिम्पकोटिनम्यान् ।
कारुण्यप्रमुखगुणोत्तमालिरम्यान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥१॥
वाग्जालप्रसभकृदब्धिजातकाया -
मीनाक्षीहृदयसरोजघस्रनाथान् ।
हैरण्यओदरजलशायिनीलकण्ठान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥२॥
घस्रेशामृतधरशर्वरीशकान्तीन्
कञ्जोत्थाम्बुजदृगग्बुद्भवारिमौल्लीन् ।
मारीचस्मरशुचिजातमुख्यतातान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥३॥
पाथोजामृतनिधिभूधरस्ववासा -
हंसीशद्युगपतिपुङ्गवस्ववाहान् ।
जिह्वाग्रस्वहृदयसक्थिकान्तान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥४॥
वीणाधृद्विरचितवेणुवल्लकीधृद् -
वाणीमाधरणिधरेशसम्भवानाम् ।
पीनोर:प्रभवकलेवरोपगूढान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥५॥
एकाङ्कप्रजनतकतातशीतरश्मि -
भामाब्धिप्रभवविराजितोत्तमाङ्गान् ।
भानुश्रीघननिभपारदाभकायान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥६॥
काणादाक्षचरणदेवहूतिपुत्र -
वाय्वाशिक्षितिपतिरूपजैमिनीनाम् ।
व्यासस्य प्रथितनयालिबोधदातॄन्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥७॥
भक्तेष्टस्पृशिधूतकल्पवृक्षान्
संसाराभिधजलराशिवाडवाग्नीन् ।
भृङ्गाम्भोदरभुजगाभशीर्षजातान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥८॥
हस्तश्रीविभवपरास्तपङ्कजातान्
वस्त्रन्यक्कृतशरदम्बुवाहजालान् ।
पादाम्भ: प्रभवनमद्वरप्रदातॄन्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥९॥
निर्दग्धप्रणतकृताखिलाघपूगान्
संसारामृतनिधिपारदातृपादान् ।
मूर्द्धोत्थच्छविजितनीरदातृदर्पान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥१०॥
कृष्णाहिद्युतिनिजकुन्तलाड्यशीर्षान्
कृताङ्घ्रिप्रणतकृतान्तभीतिपाशान् ।
कार्पण्यक्षपणकृपाम्बुराशिचित्तान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥११॥
इष्टालीवितरणदीक्षितैकचिन्तान्
कष्टालीप्रशमनकार्यपूर्वभारान् ।
शिष्टालीसततसमर्चिताङ्घ्रियुग्मान्
वन्देsहं विधिहरिशङ्करानजस्रम् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:08.8200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कुंकू जाणें

 • १. वैधव्य येणें. २. व्यापार, धंदा वगैरेस आहोटी लागणें 
 • अपकर्ष होणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.