TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीराधिकाप्राणकान्तस्तव:

श्रीराधिकाप्राणकान्तस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीराधिकाप्राणकान्तस्तव: [ मालिनी ]
चरणशरणगानामादितेयावनीजो
जननमरणमुख्याशेषभीतिप्रभेत्ता ।
भ्रभरभुजगमेघश्यामलच्छायवर्ष्मा
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥१॥
निजकरयुगलश्री - हेपिताम्बुप्रजात:
कनकसकलदर्पोच्छेदकस्वीयवासा: ।
विनतविततिकाम्याशेषवस्तुप्रदाता
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥२॥
अखिलभुवनमातु:काम्यलावण्यमूर्त्ति -
र्निखिलदिविजजालैर्नम्यपादारविन्द: ।
निरुपमगुणारत्नै रम्यनैजान्तरङ्गो
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥३॥
अहितसदसिकृष्नामानरक्षाप्रकीर्त्ति:
सदयहृदयकृत्तानम्रमृत्यादिभीति: ।
अनिशविहितकृत्स्नप्राणिरक्ष:कृपाब्धि -
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥४॥
अमरनगरनारीपाणिपद्मार्चिताङ्घ्रि:
शुकमुखमुनिभूभृद्गीतनैजापदान: ।
कनकनिकरमुख्यश्राणकस्वीयचित्तो
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥५॥
निजचरणरतानां मङ्क्षु सर्वेष्टदाता
निरवधिभववार्धे: पारदातातितूर्णम् ।
निजचिकुरविलासैर्नीरदाहङ्कृतिघ्नो
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥६॥
पदयुगविनतानां सर्वपापापनेता
पदनतविनताभूरूपधृद्वेदयान: ।
शिखरिसदृगुरोभूदाररत्नोपगूढो
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥७॥
अभयवररथाङ्गाम्भोजधृत्पाणिपद्मो
नयनपदकणादादीडितस्वाङ्घ्रिपद्म: ।
स्मितजितहरिनाङ्कव्रातदर्पाननश्री -
जयतु जयतु कृष्णो राधिकाप्राणकान्त: ॥८॥
चरणकमलनम्राखण्डिताभीष्टदाता
सपदि निजकटाक्षोच्छिन्नतत्कष्टजाल: ।
निजचरणसरोजस्तोत्ररूपाष्टकस्य
श्रवणजनिततुष्टा:श्राणयेदष्टसिद्धी: ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:05.9430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चखना

  • चख्खे सो याद रख्खे 
  • १. जो चाखून पाहील त्‍याला आठवण राहील. खाद्यपदार्थ विकणारे जे गाणे वगैरे म्‍हणतात, त्‍यांत हा चरण असतो. २. ज्‍याला अनुभव येईल त्‍याला कळेल. 
RANDOM WORD

Did you know?

अष्टगंधात कोणकोणते घटक असतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.