TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीतिथ्यधिपस्तुति: [ दण्डकम् ]
भजदमरद्रून् करजितपद्माञ्छ्राणितकाम्यान्
कृत्स्नजगत्यधिकारधरान्
भवभयशमनाञ्छरदभ्रटॉंस्त्रिभुवननम्यान्
कृच्छ्रगतस्वानतपालान् ।
भुजगभकेशान् वरततिदातॄन् गुणमतिरम्यान्
कृपणकृपाम्भोनिधिहृदयान्
वन्दे रविमुखशिखिपर्यन्तग्रहधनदादिम -
कमलभवावधितिथ्यधिपान् ॥१॥
सनकादीड्याञ्जनकादिनुतान्नीरदचिकुरान्
वरदपदाब्जान्
मानवपूज्यान् विनताघहरान् सतताभीति -
प्रदपाणीन् ।
पादाम्बुरुहद्वयशोणान् घनकलिसागरपारद -
संस्मृतिविनतलवान्
वन्दे रविमुखशिखिपर्यन्तग्रहधनादि ( नदादि ) म -
कमलभवावधितिथ्यधिपान् ॥२॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:55:55.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वत्स VIII.

RANDOM WORD

Did you know?

What are the names for Ekadashi (11th day in fortnight)?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

  • Meanings in Dictionary: 644,289
  • Dictionaries: 44
  • Hindi Pages: 4,328
  • Total Pages: 38,982
  • Words in Dictionary: 302,181
  • Tags: 2,508
  • English Pages: 234
  • Marathi Pages: 22,630
  • Sanskrit Pages: 11,789
  • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.