TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीतिथ्यधिपस्तुति: [ दण्डकम् ]
भजदमरद्रून् करजितपद्माञ्छ्राणितकाम्यान्
कृत्स्नजगत्यधिकारधरान्
भवभयशमनाञ्छरदभ्रटॉंस्त्रिभुवननम्यान्
कृच्छ्रगतस्वानतपालान् ।
भुजगभकेशान् वरततिदातॄन् गुणमतिरम्यान्
कृपणकृपाम्भोनिधिहृदयान्
वन्दे रविमुखशिखिपर्यन्तग्रहधनदादिम -
कमलभवावधितिथ्यधिपान् ॥१॥
सनकादीड्याञ्जनकादिनुतान्नीरदचिकुरान्
वरदपदाब्जान्
मानवपूज्यान् विनताघहरान् सतताभीति -
प्रदपाणीन् ।
पादाम्बुरुहद्वयशोणान् घनकलिसागरपारद -
संस्मृतिविनतलवान्
वन्दे रविमुखशिखिपर्यन्तग्रहधनादि ( नदादि ) म -
कमलभवावधितिथ्यधिपान् ॥२॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:55:55.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सुरथ VIII.

 • n. कुंडलनगरी का एक राजा, जिसने राम दशरथि का अश्वमेधीय अश्व पकड़ रक्खा था । इसने हनुमत्, सुग्रीव आदि को कैद कर रक्खा था, एवं शत्रुघ्न को मूर्च्छित किया था । पश्चात् स्वयं राम ने युद्ध-भूमि में प्रविष्ट हो कर, इसे परास्त किया । इसके पुत्र का नाम बलमोदक था [पद्म. पा. ४९.५२]; बलमोदक देखिये । 
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.