TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

श्रीतिथ्यधिपस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीतिथ्यधिपस्तुति: [ दण्डकम् ]
भजदमरद्रून् करजितपद्माञ्छ्राणितकाम्यान्
कृत्स्नजगत्यधिकारधरान्
भवभयशमनाञ्छरदभ्रटॉंस्त्रिभुवननम्यान्
कृच्छ्रगतस्वानतपालान् ।
भुजगभकेशान् वरततिदातॄन् गुणमतिरम्यान्
कृपणकृपाम्भोनिधिहृदयान्
वन्दे रविमुखशिखिपर्यन्तग्रहधनदादिम -
कमलभवावधितिथ्यधिपान् ॥१॥
सनकादीड्याञ्जनकादिनुतान्नीरदचिकुरान्
वरदपदाब्जान्
मानवपूज्यान् विनताघहरान् सतताभीति -
प्रदपाणीन् ।
पादाम्बुरुहद्वयशोणान् घनकलिसागरपारद -
संस्मृतिविनतलवान्
वन्दे रविमुखशिखिपर्यन्तग्रहधनादि ( नदादि ) म -
कमलभवावधितिथ्यधिपान् ॥२॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:55:55.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Special Judicial Magistrate

  • सा. विशेष न्याय दंडाधिकारी 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.