TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीतुङ्गभद्रास्तव:

श्रीतुङ्गभद्रास्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीतुङ्गभद्रास्तव: [ पुष्पदाम ]
काम्यालीस्पर्शैर्भजदमरलता शारदाभ्राभवस्त्रा
नम्या गीर्वाणैर्भवभयहरणी दूरतोsपास्तवार्भू: ।
रम्यास्याम्भोधृद्भ्रमरफणिकचा वारिताशेषशोका
दर्भ्याध्वोद्धत्यै भवतु मम शुभश्राणिका तुङ्घभद्रा ॥१॥
पारावारोर्मि: कृतहरिभजना शौनकादीडिताम्भो -
धारामाहात्म्या कृतयमशमना मेनकाद्यर्च्यपादा ।
धीराग्रैर्गण्या कृतनतनिकरा पीनतुङ्गस्तनाढ्या
दर्भ्याध्वोद्धत्यै भवतु मम शुभश्राणिका तुङ्घभद्रा ॥२॥
अष्टानिष्टघ्नी गुणमणिरुचिरा वीनवाहाङ्घ्रिधूली -
हृष्टालीतुष्टा गणपमुखनुता दीनरक्षाप्रवीणा ।
इष्टालीस्प्रष्ट्री प्रणमनकणिका मानहीना धरत्री
दर्भ्याध्वोद्धत्यै भवतु मम शुभश्राणिका तुङ्घभद्रा ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:53.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ईडनिंबू

 • न. 
 • गधड लिंबू ; लिंबासारखें परंतु थोडें मोठें असलेलें फळ ; याचें लोणचें करतात ; रसाचें लेमोनेड करतात . फळाचा रंग पिंवळा असून साल खडबडीत असते . हें आंबट फळ असून शूळ , जाड्य , वात व पित्त यांचा नाश करतें . हें अग्निमांद्य घालविणारें व कृमिनाशक आहे . - स्त्री . ईडलिंबाचें झाड . [ का . ईळे ] 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्म्याची किती आणि कोणती रूपे मानली गेली आहेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.