TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगोमातृस्तव:

श्रीगोमातृस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीगोमातृस्तव: [ मञ्जुभाषिणी ]
जितरागरोषमुखसर्वशास्त्रक -
व्रजलभ्यपादरजसीस्पृशिस्मृतिम् ।
अकृताभिपुण्यनिकुरम्बदुर्लभां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥१॥
गलितेन्द्रियालिबलतारुगावली -
कुमृतिप्रमुख्यनिखिलाशुभापहाम् ।
सुरसङ्घपूज्यसुरभीयसन्ततिं
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥२॥
धनबुद्धिहीनधरणीधरोsपि यत् -
पदभक्तिलेशवशतो धनेङ्गुरु ।
जयति द्रुतं धनवचोविलासत:
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥३॥
विधिवल्लभाविधिरमारमाधव -
क्षितिभृद्भवागिरिशमुख्यरूपिणीम् ।
करुनारतौघजलराण्निकेतनं
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥४॥
निखिलाघ्रतद्भवसमस्तकष्टहृत् -
सकलेष्टमङ्गलवितारिसेवनाम् ।
गजवाजिमुख्यकमलापदस्मृतिं
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥५॥
इह चोर्ध्वमण्यतुलसद्गतिस्पृशि -
प्रवणौधसा सकलस्वकायजाम् ।
फणीराट्स्वगोचरस्ववर्णनां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥६॥
पुरुषोत्तमादिबहुनामधृत्प्रभु -
लोकवासमुखभाग्यदर्चनाम् ।
शुकशौनकादिमुनिसङ्घसंस्तुतां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥७॥
निगमालिवेदशिखरोदिताखिल -
पुरुषार्थदानपटुलेशसेवनाम् ।
नतवर्गकाङ्क्षतसमस्तवस्तुदां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥८॥
वसुधातलाव्यसकलप्रकारक -
सुखभुक्त्यनन्तरमनन्तपादयो: ।
पुरतो दधाति विनतालिमाशु या
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥९॥
स्वकटाक्षलेशसुलभीकृताखिल -
क्षितिनायकत्वमुखसर्ववैभवाम् ।
निखिलत्रिलोककलिताङ्घ्रिचिन्तनां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥१०॥
निजपूर्विकातनुसमुत्थविक्रम -
हृतधर्मलङ्घिधरणीशसैनिकाम् ।
स्मतिनाशितज्वरमुखाखिलामयां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥११॥
धिषणामलीमसलवातिदूरहृद् -
वनजातयोगिततिसेविताङ्घ्रिकाम् ।
वरदानभीतिहृतिपण्डितां सदा
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥१२॥
सुमनोगणैर्विधिहरामरेण्मुखै:
सुमनोहरैस्त्रिदिवभूमिजोद्भवै: ।
सुमनोभिरर्चितपदां निरन्तरं
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥१३॥
गणनाविहीनजनिमृत्युमण्डली -
पतितानतालितरिकाष्ठसंस्मृतिम् ।
परमार्थलम्भिशममुख्यदायिनीं
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥१४॥
हृदयान्धकारवशसम्भवानता -
खिलपापमर्षणनिबर्हणप्रियाम् ।
निखिलाङसंयुतमनोनिरोधदां
कलयामि धेनुनिजरूपमातरम् ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:50.7230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कानांत विष ओतणें

 • मन कलुषित करणें 
 • विरूद्ध चिथावणी देणें. ‘मुसलमानांच्या कानांत हिंदूविषयी जालीम विष ओतले गेले.’-केसरी १०-६-३० पृ. ८. 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात मुलाचे जावळ काढतात परंतु मुलीचे का काढत नाहीत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.