TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
स्तुति:

नवरत्नमालिका - स्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीद्वारकाशारदापीठाधिष्ठितश्रीधरणिगुरुश्रीत्रिविक्रमार्य - नवरत्नमालिका - स्तुति:
श्रीद्वारकाशारदापीठाधिष्ठितश्रीधरणिगुरुश्रीत्रिविक्रमार्य - नवरत्नमालिका - स्तुति:
[ रुचिरा ]

मनोमलव्रजमलिनालिदुर्लभा -
न्विरागिताञ्चितसुलभाङ्घ्रिसेवनान् ।
तपोमुखद्रविणजनैर्नमस्कृतां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥१॥
गिरिश्रिया सपदिजिताङ्गिर:प्रभू -
धनाधिपीकृतनिजपत्सकृन्नतीन् ।
जरारुजाकुमरणमुख्यकृन्तनां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥२॥
कृपासुधाजलनिधिमानसाम्बुजा -
न्गिरीन्द्रजागिरिशपरायणाशयान् ।
करीश्वरप्रमुखरमाप्रदानतीं -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥३॥
सरीसृपप्रमुखगरादिभीहरा -
ञ्छरीरभाजितपुटपाकभर्मकान् ।
समस्तदुष्कृतिहपदाम्बुजस्मृती -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥४॥
सरोजनु:प्रभवचतुर्भुजावनी -
धरावनीधरतनुजाधवाकृतीन् ।
प्रकाशितश्रुतिमतमुख्यतत्त्वकां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥५॥
नराधिपीकृतनिजपादुकार्चका -
न्धराभुवर्मुखलघुतामतिप्रदान् ।
ज्वरादिमाखिलविधरोगनाशकां -
स्त्रिविक्रमाभिधयतिभूपतीन्भजे ॥६॥
निराकृतप्रणातमनोमलीमसा -
न्कराम्बुभूधरवरवेणुदण्डकान् ।
परास्तधीविकृतियमिव्रजेडितां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥७॥
उमारमोदितजननीपदाम्बुज -
प्रसाददाखिलविघमन्त्रशेवधोन् ।
शमादिषङ्गुण्मणिसंस्पृशिप्रियां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥८॥
श्रभावलीहृतिपटुपादपूजना -
न्क्षमानिधिस्वहृदयनीरसंभवान् ।
यमादिभिर्जितयमभीकृतानतां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:54.5070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सवत

  • स्त्री. १ सपत्नी ; एकाच नवर्‍याची दुसरी बायको . २ ( ल . ) प्रतिस्पर्धी . वेदातें म्हणे मज हे । सवती जाली । - ज्ञा १६ . २३५ . [ सं . सपत्नी ; प्रा . सवत्ती ; हिं . सौती ] 
  • ०मत्सर सवतीमत्सर - पु . १ एकाच नवर्‍याच्या दोन बायका असतां त्यांस परस्परांबद्दल वाटणारा हेवा ; द्वेष . म्हणे रावणपत्न्यांनीं मारली । सवती मत्सर करोनियां । २ ( सामान्यतः ) स्पर्धा ; हेवा ; मत्सर ( दोन अनुयायी , सेवक , भृत्य वगैरे मधील ). सवतवळा - पु . सवतीसवती ; एका नवर्‍याच्या अनेक बायका समुच्चयानें . सवतळा सवताळा - पु . १ एकाच स्त्रीशीं लग्न करूं इच्छिणारे दोन अथवा अधिक गृहस्थ परस्पर . २ जार ; यार ; प्रियकर . ( गो . ) सवतो . सवतीचें भांडण - न . एक मुलींचा खेळ . - मखेपु २९२ . 
  • f  A rival wife, 
  • सवती सवती Rival wives. 
RANDOM WORD

Did you know?

केस काढण्यासंबंधी विशेष माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site