संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्टित श्रीनृहरिगुरुस्तुतिः

श्रीश्रृंगगिरिपीठाधिष्टित श्रीनृहरिगुरुस्तुतिः

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


अवशगमदना - दिमरिपुविमुख ।
जितमतिसुलभ जय नृहरिगुरो ॥१॥
रथगजतुरग - प्रमुखदनमन ।
अघततिशमन जय...................॥२॥
नतजननिखिले - प्सितवरवितते: ।
वितरणनिपुण जय...................॥३॥
क्षितिपतिचरणा - मृतभवनतिकृत ।
स्ववशग भुवन जय...................॥४॥
ज्वरमुखनतरुक् - प्रशमनपटुपत् ।
परिहृतकुमते जय...................॥५॥
यममुखविलसन् - मतिशममुखद ।
श्रमचयशमन जय...................॥६॥
नतकृतदुरित - व्रजसहहृदय ।
यममुखभयहृत् - जय...................॥७॥
प्रकलितयमिपा - कृतिधरगिरिश ।
सुमशरमुखजिज्जय जय...................॥८॥
धनपतिधिषणा - धिकधनधिषणे ।
प्रणर्मात - वितर - ञ्जय...................॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP