संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
मार्गवघस्त्रे श्रीभार्गवलक्ष्मीनारायणगीर्ललितास्तुति:

मार्गवघस्त्रे श्रीभार्गवलक्ष्मीनारायणगीर्ललितास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


जगदवनी: कृपाजलनिधीन् सकलार्त्तिहरा
द्विपमुखदा विमुक्तिदपदा नतवाञ्छितदा: ।
श्रितशुभदा वशस्थितकला विरताप्यपदा
हृदि निदधामि काव्यकमलाहरिगीर्ललिता: ॥१॥
विधुवदना: प्रणम्रवरदा: फणिराजनुता
धनततिदा मनोज्ञवपुषोsमरपूगनता: ।
द्रुहिणमुखादतस्वविभवा विभवव्रजदा ।
हृदि कलयामि काव्यकमलाहरिगीर्ललिता: ॥२॥
कमलदृशो नतामरसतीररुणाधरिका:
स्मितवदना: समस्तनयदा रुचिरस्वतनू: ।
स्थिरसुखदा: शुगालिशमनी: करुणाजलधीन्
हृदि निजधामि काव्यकमलाहरिगीर्ललिता: ॥३॥
यमिसुलभा: प्रभाब्धिवपुष: प्रणवाप्यपदा
विमलधिय: समस्तशुभदा: सकलार्त्तिहरा: ।
अवनिपतित्वमोक्षमुखकाङ्क्षितदायिनती -
र्हृदि निदधामि काव्यकमलाहरिगीर्ललिता: ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP