TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीबलरामस्तव:

श्रीबलरामस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीबलरामस्तव: [ रुचिरा ]
पदाम्बुजप्रभवरज:प्रणामकृज्जनेप्सितप्रदसुरभूसमुद्भवम् ।
शुगावलीशतविलसद्भवाब्धिनौ - पदाम्बुजस्मृतिकणिकं भजे बलम् ॥१॥
वरप्रदाखिलभयछद्विराजितस्वपाणिभाजितसरसीसमुद्भवम् ।
मधुव्रतश्रुतिनयनाभ्रकज्जलप्रभालसच्छिरसिभवं भजे बलम् ॥२॥
पयोधरच्छविवसनावृताब्धिभू - शरद्घनत्रिदशगजप्रभाङ्गकम् ।
नतावलीहृदयसरोभवस्थिताखिलेप्सितस्पृशिमुदितं भजे बलम् ॥३॥
कुशस्थलीविषयमहीट्ककुद्मिजा - मुखामृतप्रभवमधुव्रतेक्षणम् ।
विदर्भजारमणकराम्बुजार्चित - स्वपादवार्भवयुगलं भजे बलम् ॥४॥
पदाम्बुभूशरणगतावनव्रत - प्रमुख्यसद्गुणरुचिरामलाशयम् ।
पयोजजक्षितिधरजाधवामरक्षितीश्वरप्रभृतिनुतं भजे बलम् ॥५॥
अनन्यगस्वपदनतार्त्तिदैन्यहृत्कृपासुधार्णवहृदयं निसर्गत: ।
कृतान्तभीमुखशमनप्रवीणतोज्ज्वलपदवार्जनियुगलं भजे बलम् ॥६॥
निजानुभूचरणज:परायण - व्रजाङ्गनाव्रजहृदयप्रमोददम् ।
पराक्रमानुभवविडम्बिकात्मभूदिनाधिपप्रभवतनुं भजे बलम् ॥७॥
सकृत्पदाम्बुजनतिकृज्जनावली - कृताखिलाघहृतिपटुस्वसंस्मृतिम् ।
पयोनिधिप्रभवतनूशनोधरात्मजाधवच्छविवपुषं भजे बलम् ॥८॥
समीरभुग्रिपुनिजवाहनाग्रभुक् - समीरभुक्कुलधरणीण्नवाकृतिम् ।
करोलोलसन्मुसलहलादिमायुध - प्रकम्पिताखिलकुजनं भजे बलम् ॥९॥
कणाददृक्पदमनुभूशरीरभू - पतञ्जलिप्रमुखनयनप्रदार्चनम् ।
मृगामृतोद्भवनिखिलाभिमानहृत्स्ववल्लभानिजनयनं भजे बलम् ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:01.8670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वाव्हण

 • प्र . वाहण , वाहवणी , वाहवणे , वाहवरा . वाहणे पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांती म्हणजे काय ? ती केव्हा करावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.