संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीदेशिकेन्द्राष्टकस्तवः

श्रीदेशिकेन्द्राष्टकस्तवः

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


नैजपादभक्तलोककाङ्क्षिताखिलार्थजाल -
संस्पृशिव्रतावधूतनिर्जरक्षमाप्रजात ॥
देशिकेन्द्र पाहि रोगशुग्वियोगमुख्यकष्ट -
रूपवीचिपूगपूर्णसंसृताम्बुराशिपोत ॥१॥
आत्मबोधदानचिह्ननम्रलोकवाञ्छितार्थ -
पूरणव्रतप्रकाशलिङ्गशोभिपाणिपद्म ॥२॥
देशिकेन्द्र पाहि घस्रनाथतुल्यबाह्य ( राग ) वस्त्र
सूचितस्वचित्तवारिसंभवोल्लसद्विराग ॥
नित्यनित्यभिन्नबोधशान्तिमुख्यतत्त्वसाध्य -
बन्धमुक्तिरूपवल्लभाललामकान्तताढ्य ॥३॥
देशिकेन्द्र पाहि तत्त्वबोधकाङ्क्षिसंयताक्ष -
रत्नराजिरम्यनैजपादपङ्कजातयुग्म ॥
सर्वकष्टमूलजालहेत्वबोधवृक्षमूल -
कृन्तनव्रतप्रमुख्यचुञ्चुवृत्तिनैजचित्त ॥४॥
देशिकेन्द्र पाहि पद्मजातविष्णुशम्भुमुख्य -
देववर्गपादपङ्कजप्रसादहेतपूज ॥
ब्रह्मबोधदापनादिहापिताङ्घ्रिपङ्कजन्म -
संनतालिजन्ममृत्युभीतिमुख्यदु:खजात ॥५॥
देशिकेन्द्र पाहि कष्टपूगरूपवारिराशि -
मग्नदीनकारुणीसमुद्ररूपनैजचित्त ॥
रागरोषलोभमोहदर्पमत्सरादिनक्र -
सन्ततोल्लसद्भवाख्यनीरराशिपार ( दान ) दक्ष ॥६॥
अच्छपक्षवैनतेयपुङ्गवस्ववाहनादि -
सर्वदेवतात्मगूढतात्त्विकैकवस्तुरूप ॥
देशिकेन्द्र पाहि नेत्रपादनीरभूकणाद -
कर्दमात्मभूपतञ्जलिप्रमुख्यशास्त्रदार्च ॥७॥
वेणुदण्डजपमालिकादिधर्तृ ( रम्य ) पाणि -
पद्मरुद्रनेत्रमालिकाविराजमानकण्ठ ॥
देशिकेन्द्र पहि पादनम्रसर्वकष्टनाश -
पूर्वमिष्टदानतत्परात्मचितवरिजात ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP