TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्री सौर्यश्वत्थनारायणस्तुति: ॥

श्री सौर्यश्वत्थनारायणस्तुति: ॥

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्री सौर्यश्वत्थनारायणस्तुति: ॥ [ शार्दूलविक्रीडितम् ]
पादाम्भोरुहपुग्मधूलिकणिकालेशप्रणामादिकृद् -
व्राताकाङ्क्षितवस्तुदाननियमोद्भूतामरोर्वीरुहौ ।
वन्दे कालमुखातिदारुणमहायादोनिकायोल्लसत् -
संसाराब्धिघटोद्भवौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥१॥
षट्पादाम्बरजीत भोजनतम:कीलालधृत्कज्जला -
शेषाहङ्कृतिहुङ्कृदात्मशिरसी सञ्जातकान्तिच्छटौ ।
वन्दे शारदनीरदायकहिमक्षीराब्धिजाताशनौ
क्षीराभाम्बरवेष्टितौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥२॥
पादाम्भोजयुगीविनम्रजनतासर्वेष्टदाभीतिद -
मुद्रामुद्रितपाणिनिर्जितपयोजाताखिलाडम्बरौ ।
वन्दे संसृतिमध्यजन्यसकलकेल्शालिविध्वंसन -
काङ्क्षिव्रातनमस्कृतौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥३॥
दीनानन्यगतित्वयुक्तमनसानैजाङ्ध्रिपाथोजनु -
र्द्वन्द्वासक्तजनावतव्रतध्रस्वस्वान्तरम्याशयौ ।
वन्दे स्वीयकृपाकटाक्षकणिकाकृताङ्घ्रिनम्रावली
कार्त्तान्तादिभयव्रजौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥४॥
कष्टक्लेशसहस्रजालविलसत्संसारपाथोनिधि -
मग्नानम्रकृपाम्बुधी अविरतं भक्तालिरक्षाव्रतौ ।
वन्दे व्यासशुकादिमौनिमणिभिर्मेंनाघृताचीमुख -
स्व:स्त्रीभिश्च नुताङ्घ्रिकौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥५॥
कान्तारत्नसुवर्णरत्नतनुभूगेहादिभुक्तिव्रजान्
मुक्तिञ्च स्पृशतौ पदाम्बुजनताभीष्टानुरोधंमुहु: ।
वन्दे कज्जलिकाप्रियङ्गकलिकाश्यामच्छविभ्राजित -
स्वीयाङ्गद्युतिभास्वरौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥६॥
भूयो जन्मशतार्जिताघनिकराकाराटवीप्लोषकृद् -
दावस्वाश्रयभोजिनैंजचरणाम्भोजातधूलिस्मृती ।
वन्दे पुष्करपूर्वजादिधरणीनाथानुभूतस्वपन् -
माहात्म्यातिशयव्रजौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥७॥
अक्षस्वाङ्घ्रिकणादजैमिनिफणिव्रातक्षितीट्कार्दमी -
व्यासाचार्यमुखोदिताखिलनयज्ञानप्रदाङ्घ्रयर्चनौ ।
वन्दे चन्द्रशरीरजातरमणीताताङ्घ्रभूविग्रहौ -
चन्द्राग्रेजनिवल्लभौ दिनपसून्वश्वत्थनारायणौ ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:14.6470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

crossword puzzle

 • न. शब्दकोडे 
RANDOM WORD

Did you know?

ईश्वराची रुपे किती व कोणती
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.