TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीनर्मदास्तव:

श्रीनर्मदास्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीनर्मदास्तव: [ पञ्चचामरम् ]
भवाजमुख्यसेवितां भवाब्धिकुम्भसम्भवं
भुजङ्गभृङ्गकुन्तलां पयोजजित्करद्वयीम् ।
पटावधूतशारदाम्बुदां वरालिदायिकां
भजत्समस्तशर्मदां सदा भजामि नर्मदाम् ॥१॥
प्रणम्रकाम्यजालदां विशिष्टरम्यबुद्धिदां
निलिम्पनम्यपादुकां पवित्रवारिभास्वराम् ।
कृतान्तभीतिकृत्तिकां कृपापय:पयोनिधिं
कृतार्थताप्रदामतां सदा भजामि नर्मदाम् ॥२॥
सुपर्वभामिनीडितां कनस्तुवर्णवर्णिकां
मुनोन्द्रमण्डलीनुतां नतेष्टदानपण्डिताम् ।
भवाम्बुराशिपारदां फणीट्कचां सुवर्णदां
कृतार्थताप्रदामतां सदा भजामि नर्मदाम् ॥३॥
गुरुत्मदादिसेवितां नमत्समस्तपापहां
धराधरेड्घनस्तनीं कणादमुख्यशस्त्रदाम् ।
प्रणामतोषिताशयां मृगाङ्कवर्ष्मसम्भवां
कृतार्थताप्रदामतां सदा भजामि नर्मदाम् ॥४॥
सदाष्टकं विधूद्भवापदानगीतशंसकं
स्वकष्टजालनाशनेच्छुतावशंवद: पठन् ।
अभीष्टपूगमाप्नुवन् समस्तकष्टमोचित -
स्ततोsष्टसिद्धिभाग्भवेद्विसंशयं निरन्तरम् ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:01.5830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एका गांडिक दोन सूळ नात

  • (गो.) चांगल्याप्रमाणें वाईटसुद्धां एखादे वेळी भोगणें अवश्य आहे, अशा समजूतीनें माणूस स्वतःचा धिम्मेपणा वरील म्हणीने व्यक्त करतो. बिकट परिस्थितीला समाधानानें तोंड देणें चांगले. 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.