TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीदशदिक्पालस्तव:

श्रीदशदिक्पालस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीदशदिक्पालस्तव: [ मयूरगति: ]
संसृतिदन्तिहरीन्, भ्रमराम्बुदभृङ्गकचान् भजदामरवृक्षान्
शारदमेघपटान् वरदाननिषक्तहृद: करधिक्कृतपद्मान् ।
निर्जररम्यपदान् करुणामुखरम्यगुणान् द्रुतदापितकाम्यान्
नौमि शचीङ्हुतभुग्यमनिरृतिपाश्यनिलाब्धिजशम्भ्वजविष्णून् ॥१॥
छिन्नकृतान्तभयान् पदनम्रकृपाम्बुनिधीन् कृतकृत्यितभक्तान्
शौनकमुख्यनुतान् कनकादिमदानरतान् वनसम्भवनेत्रान् ।
पारविहीनकृपान् करभास्वदभीतिमुखान् सुरमुख्यपदस्थान्
नौमि शचीङ्हुतभुग्यमनिरृतिपाश्यनिलाब्धिजशम्भ्वजविष्णून् ॥२॥
दिनमुखविनप्रणुतान् धनजित्वरकेशरुचीन् विनताधनिहन्तॄन्
अष्टदरिद्रहान् नतकष्टविनाशपरान् सकलेष्टदपूजान् ।
शोणसरोजपदान् रणनिर्जितदस्युगणान्नॄणमुख्यहपादान्
नौमि शचीङ्हुतभुग्यमनिरृतिपाश्यनिलाब्धिजशम्भ्वजविष्णून् ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:56.7570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

representative firm

 • प्रातिनिधिक व्यवसाय संस्था 
 • प्रतिनिधि फर्म 
 • प्रातिनिधिक उत्पादनसंस्था 
 • प्रातिनिधिक व्यवसाय संस्था 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथीसत्कार याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.