संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमदनस्तोत्रम्

श्रीमदनस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


त्रिभुवनजननीगुरुतनुभवन ।
मधुमुखकलित नतमव मदन ॥१॥
निरवधिकरुनाजलनिधिहृदय ।
श्रितजनवरद नतमव मदन ॥२॥
इभमुखसकलप्रदपदनमन ।
शिवतनुजनिप नतमव मदन ॥३॥
जितनिजतनुधीमुखततिसुलभ ।
प्रमददचरण नतमव मदन ॥४॥
अधिगतबहुलप्रकृतिकसुकल ।
उडुपतिसख भो नतमव मदन ॥५॥
उरगपशयनप्रजनितसुतनो ।
नतशुभदपद नतमव मदन ॥६॥
सुरगणकलितस्वचरणकमल ।
धनततिदनते नतमव मदन ॥७॥
क्षितिधरतनुजाहरजनिरमण ।
विभवदविनते नतमव मदन ॥८॥
निजपदनतिक्रुद्गुहमुखविबुध ।
विधिमुखविनुत नतमव मदन ॥९॥
पदनतकरुणाजनिगृहहृदय ।
त्रिभुवनविजयिन्नतमव मदन ॥१०॥
दिविभवललनाततिनुतचरण ।
निरुपमसुषम नतमव मदन ॥११॥
जलधिजसुरभिप्रबलितमहिमन् ।
नयततिदनत नतमव मदन ॥१२॥
अधरितकमलस्वनयनयुगल ।
इहपरसुखद नतमव मदन ॥१३॥
श्रुतिततिगदितप्रणवसुनिरत ।
बहुयमिसुलभ नतमव मदन ॥१४॥
निजतनुरुचितो जितसलिलधर ।
यममुखभयहृन्नतमव मदन ॥१५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP