संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीजलजपदाचार्यस्तोत्रम्

श्रीजलजपदाचार्यस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


त्रिदिवगजनता - प्रकलितचरण ।
अपमृतिमुखह - ज्जय जलजपद ॥१॥
श्रितजनकरुणा - जलनिधिहृदय ।
गिरिजनिसहभू - र्जय जलजपद ॥२॥
यमितनुविलसत् - फणिपतिशयन ।
रुचिजितकनक जय जलजपद ॥३॥
नुतनिजपदचित् - सुखमुखयमिपै: ।
द्विरवितगुरुप जय जलजपद ॥४॥
जलरुहविलस - त्पदसुरसरिता
गुरुपदनिरत, जय जलजपद ॥५॥
जितमतिविकृति - व्रजततिविनुत
करधृतवरद, जय जलजपद ॥६॥
क्षितिगुरुतनुधृच्छिवचरणरत
दिनकरवसन, जय जलदपद ॥७॥
सहनुतिपठनं कृतपदमनसाम् ।
वितरति भगवा, नभिमतमखिलम् ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP