TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीवीरभद्रस्तवः

श्रीवीरभद्रस्तवः

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीवीरभद्रस्तवः
नैजपादाम्बुजन्मयुगलीस्मृतिलवकृतां
सर्वमनोरथस्पृशिविधौविजितसुरतरो ।
पालय वीरभद्र सतत्प्रभवमृतिजनु:
साध्वसमुख्यशान्तिकरणस्वचरणशरभू: ॥१॥
भोकरशस्त्रसन्ततिलसन्निजकरवनभू
धारितनम्रकाङ्क्षितवरप्रदभयशमन ( हरणम् ) ।
दारशरीरनाशजरुषा विवशशिवजटा -
सम्भव वीरभद्र मामव सततम् ॥२॥
पादविनम्रसर्वजनताहृदयगसकला -
भीष्टकदम्बदानमुदितस्वहृदयकमल ।
साध्वसवेपमानदिविषन्मुनिमुखज -
वन्दितवीरभद्र सततप्रभवमृतिजनु: ॥३॥
दुष्टविनाशनव्रतधरस्वचरणशरण
प्राप्तजनावनादिनियमव्रजरुचिरमते ।
वन्दनकृत्कृतान्तभयहृत्स्मृतिपद पयसि -
सम्भव वीरभद्र सतत प्रभवमृतिजनु: ॥४॥
संसृतिसम्भवागणितशुक्कलिमलसहन
क्लेशितदीननम्रकरुणाजलनिधिहृदय ।
मामव वीरभद्र करुणप्रणयविनययुग्
दक्षकलत्रदक्षविहितस्तुतिमृदिलीनहृदय ॥५॥
अङ्घ्रिपयोरुहानतमनोरथकनकसती -
वर्ष्मजगेहमुख्यसकलप्रदनिजचरण ।
पारविवर्जितार्तिभयहृत्पद्मनिधेवसति -
पारद वीरभद्र सततप्रभवमृतिजनु: ॥६॥
जन्मसहस्रकोटिविहितामितवृजिन
वनप्लोषकदावदेववदनस्मृतिकणचरण ।
रुद्रपदाब्जसेविसकलप्रमथगणगणा -
धीश्वर वीरभद्र सततप्रभवमृतिजनु: ॥७॥
नम्रसमस्तकष्टनिकरप्रशमनसहिता -
भीष्टसमस्तदापनाप्टुस्वचरणविनते ।
व्यासकणात्पतञ्जलिमुखग्रथितनयचय -
ज्ञानद वीरभद्र सततप्रभवमृतिजनु: ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:09.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

universal complex

 • सहज प्रवृत्तिजन्य गंड 
RANDOM WORD

Did you know?

पुष्पे पत्रे, किती काळाने शिळी ( निर्माल्य ) होतात ? पूजेत वापरू नयेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.