संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
क्षोणीधरसुताशशाङ्कधरस्तव:

क्षोणीधरसुताशशाङ्कधरस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


सर्वार्च्याङ्घ्री सकरुनहृदौ विरागिजनप्रियौ
सर्वश्रीदौ  भधरजनिपौ  सुपर्वसमीडितौ ।
आनन्दस्पृक्स्मृतिलवपदौ मनौज्ञकलेवरौ ( तनूसुषमाञ्चितौ )
नौमि क्षोणीधरजनितनूशशाङ्कधरौ सदा ॥१॥
ओंकारार्थप्रदपदनतौ ( रतौ ) समस्तविभूतिदौ
ऋद्ध्या ( द्रव्या ) लीदौ प्रणतवरदौ पदापजिताम्बुजो
( सुशोणनिजाधरौ )
एणाङ्कढ्यौ निखिलनयदौ कृणमृतसागरौ ( कृपाजननक्षिती )
वन्दे क्षीणीधरजनितनूशशाङ्गधरी सदा ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP