संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
सुभद्रिकाहरिसखस्तोत्रम् ( अश्वललितम् )

अथ श्री - सुभद्रिकाहरिसखस्तोत्रम् ( अश्वललितम् )

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


सुरविनतौ जरादिशमनौ सरागविमुखौ विरागिसुलभौ
सदयहृदावुमाहररतौ नतद्रविनवाजितेन्द्रधिषणौ ।
प्रियहलिनौ सुवर्णशशिभौ गजाश्वमुख्यदौ नताघशमनौ
कलित ( विदित, परम ) परौ शुकादिविनुतौ
भजे हृदि सुभद्रिकाहरिसखौ ॥१॥
कुमतिहरौ सरोजचरणौ त्रिलोकविनुतौ हृतनतरुजौ
शममुखदौ नृपत्वदपदौ ( नती ) समस्तवरदौ चतुर्भुजरती ।
श्रमादिशमनौ विकारह्रणौ प्रसादितहरौ नताघसहौ
यममुखदौ भवमृथौ भजे हृदि सुभद्रिकाहरिसखौ ॥२॥


Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP