संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीककुद्मिजनिभीमजास्तुति:

श्रीककुद्मिजनिभीमजास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


सरोरुहकरे शरद्धनपटे वरालिप्रदे
भजत्सुरतरू भवापहपदे फडीड्वेणिके ।
हलायुधसतीरथावयव[पाणि]साध्वीमणी
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥१॥
नतेष्टवरदे सुरार्चितपदे मनोज्ञाकृती
सितेतरपटप्रियाधवलभिन्नकायप्रिये ।
कृतान्तहृतिकृत्क्रुपाजलनिधी कृतार्थीकृते
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥२॥
सुपर्णविनुते कनत्कनकभे मुनीन्द्रेडिते
( सुपर्वललनामणिव्रजनुते सुवर्णप्रभे )
करालभवपारदस्मृतिलवस्वपादाम्बुजे ।
पयोधरकचे पयोधरपराजितक्ष्माधरे
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥३॥
निनम्रविनतासुते विनतपापपूगापहे
कलानिकरदे कलक्वणितवोणिकाधृत्करे ।
अभीष्टफलदद्रुतं निखिलकष्टनिर्मूलिके
ककुद्मिजनिभीमजे मनसि सन्दधे सादरम् ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP