संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीअमरापगारविसुतास्तुति:

श्रीअमरापगारविसुतास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


भवभीतिहे भजदोप्सिदे
हरिणाम्बिके मधुकराभकचे ।
वरदे शरत्सलिलधृद्वसते
अमरापगारविसुते कलये ॥१॥
स्मरहन्तृमारगुरुकाम्यतनु
सुरनम्यसर्वगुणरम्यमती ।
भवपारदे कमलधृष्चिकुरे
अमरापगारविसुते कलये ॥२॥
मुनिसंस्तुते विजितमोनदृशा -
वभयप्रदे धवलनीलतनू ।
दुरितार्त्तिधावककृपाम्बुनिधी
अमरापगारविसुते कलये ॥३॥
विनताजवाहनपदजादयिते
गिरिजाविदर्भतनुजासहिते ।
निजपाणिनिर्जितपय:प्रभवे
अमरापगारविसुते कलये ॥४॥
वदनाविधूकणभुगादिनुते
स्तनपीनताविजितभूमिधरे ।
अखिलेष्टदे सकलककले
अमरापगारविसुते कलये ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP