संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीकृष्णानन्दतीर्थस्तव:

श्रीकृष्णानन्दतीर्थस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीवेणुगोपालदत्तराजराजेश्वरीमुख्यसुरव्रजानाम् ।
उपासकांछ्रीशकटाभिधानक्षेत्रोल्लसच्छ्रीमठपान्प्रपद्ये ॥१॥
भक्तप्रमोदप्रदचित्तवृत्तीन्भवार्कतप्ताननवारिवाहान् ।
सिन्दूरशोणाम्बरवेष्टिताङ्गान्कृष्णदिमानन्दयतीन्प्रपद्ये ॥२॥
वैराग्यपूर्णान्हरिपादभक्तान्कारुण्यसिन्धून्प्रणताघनाशान् ।
करात्तदण्डान्कलिकल्मषघ्नांस्तीर्थप्रकाण्डान्कलयामि चित्ते ॥३॥


Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP