TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम्

श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम् [ मन्दाक्रान्ता ]
देवालीड्यान्नुतरिपुहरान् भक्तमागीर्जितेन्द्र -
देवाचार्यान् हृतकुमरणांस्त्यक्तसर्वाप्यपादान् ।
द्रव्यातीतान् सकरुणहृदो विष्णुशम्भ्वादिरूपान्
वन्दे नित्यं दुरितशमनान् हायनस्थाधिनाथान् ॥१॥
इष्टातीदान् भुजगपतिनुतान् कान्तिदेदीप्यमानान्
मौनिध्येयान् परमपददान् भक्तिमत्कल्पवृक्षान् ।
राज्यस्प्रष्ट्टन् मृदुलहृदयॉंस्तत्त्वविज्ञानदातॄन्
वन्दे नित्यं दुरितशमनान् हायनस्थाधिनाथान् ॥२॥
भीतिघ्नार्चान् हलनतरुजानुद्धतोच्छेदसक्तान्
पुष्पाल्यर्चान् यमिनुतपदान् देवदैत्याहृताङ्घ्रीन् ।
क्षान्त्यम्भोधीन् प्रशममुखदाञ्छ्रान्तिविच्छेददक्षान्
वन्दे नित्यं दुरितशमनान् हायनस्थाधिनाथान् ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:15.5830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ढोकरो

 • वि. ( कु . ) म्हातारा . [ गु . डोकरो ] 
RANDOM WORD

Did you know?

भारतीय विवाहसंस्थेचा पाया केव्हां घातला गेला?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.