TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम्

श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीहायनाधिनाथस्तोत्रम् [ मन्दाक्रान्ता ]
देवालीड्यान्नुतरिपुहरान् भक्तमागीर्जितेन्द्र -
देवाचार्यान् हृतकुमरणांस्त्यक्तसर्वाप्यपादान् ।
द्रव्यातीतान् सकरुणहृदो विष्णुशम्भ्वादिरूपान्
वन्दे नित्यं दुरितशमनान् हायनस्थाधिनाथान् ॥१॥
इष्टातीदान् भुजगपतिनुतान् कान्तिदेदीप्यमानान्
मौनिध्येयान् परमपददान् भक्तिमत्कल्पवृक्षान् ।
राज्यस्प्रष्ट्टन् मृदुलहृदयॉंस्तत्त्वविज्ञानदातॄन्
वन्दे नित्यं दुरितशमनान् हायनस्थाधिनाथान् ॥२॥
भीतिघ्नार्चान् हलनतरुजानुद्धतोच्छेदसक्तान्
पुष्पाल्यर्चान् यमिनुतपदान् देवदैत्याहृताङ्घ्रीन् ।
क्षान्त्यम्भोधीन् प्रशममुखदाञ्छ्रान्तिविच्छेददक्षान्
वन्दे नित्यं दुरितशमनान् हायनस्थाधिनाथान् ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:15.5830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

service mark

  • सेवा चिन्ह 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.