संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमहालक्ष्मीस्तुति:

श्रीमहालक्ष्मीस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


शीताशयाचरणधूताभिमानजलजाता कृपाजलनिधि:
शीतांशुचूडधरजाताप्रमुख्यपरिवीता रमा भगवती ।
पीताम्बुराशिमुखवीताशमुख्यभवभीतालितारणचणा
पीताम्बराप्रणतवाताशनाजलधिजातास्तु भव्यततिदा ॥१॥
चित्तप्रसादलवकृत्ताखिलप्रणतकृत्तासुसाध्वसभरा
चित्तप्रसादमुखवित्तप्रदानकृतिदत्तस्वचित्तकमला ।
चित्तप्रजातगुरुदत्तप्रपञ्चगतवित्ताधिकारनिकरा
वीताम्बराप्रणतवाताशनाजलधिजातास्तु भव्यततिदा ॥२॥
वित्तप्रदा निखिलवित्तादिरागरहितात्ताङ्घ्रिंपूजकरुणा
वित्ताशया कलितदत्तादिरूपततिचित्ताम्बुजन्मदिनराट् ।
हृत्तापहा प्रचुरवित्तव्रजाधिपतिचित्तप्रभूमुखनुता
पीताम्बरा प्रणनवाताशना जलधिजातास्तु भव्यततिदा ॥३॥
स्तेनत्वमुख्यवहुलैन:कराघलवहीनत्वदापनचणा
कीनाशभीवशगदीनालिरक्षणविलीनात्मसर्वधिषणा ।
मेनादिमारचितगानावलीविषयवीनासनप्रियतमा
पीताम्बरा प्रणनवाताशना जलधिजातास्तु भव्यततिदा ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP